Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri TRZ613 3 + 0 3,0 10,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emrah ÖZTÜRK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı nitel araştırma tekniklerini öğrenme ve uygulayabilme yetisi kazandırılması
Dersin İçeriği nitel araştırma teknikleri
Ders Öğrenme Kazanımları - Nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin temel özelliklerini açıklayabilecektir.
- Nitel araştırma yöntemindeki belli başlı desenlerin temel özelliklerini karşılaştırabilecektir.
- Nitel araştırma yöntemindeki temel veri toplama tekniklerini desenlerin temel özelliklerine göre açıklayabilecektir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta rogramın tanıtımı ve dersin kurallarının belirlenmesi / Nitel araştırma yönteminin genel özellikleri Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
2. Hafta Nitel ve nicel araştırma yaklaşımlarının karşılaştırılması / Nitel araştırmada veri toplama teknikleri (Ayrıntılı gözlem) Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum
3. Hafta Nitel ve nicel araştırma yaklaşımlarının karşılaştırılması / Nitel araştırmada veri toplama teknikleri (Ayrıntılı gözlem) Görsel Sunum Sözel Anlatım Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Araştırma
4. Hafta Nitel araştırmada veri toplama teknikleri (Ayrıntılı gözlem) / Nitel araştırmaların etik yönleri / Nitel araştırma yaparken karşılaşılan zorluklar Görsel Sunum Ders Saati Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım
5. Hafta Nitel araştırmalarda veri toplama teknikleri (Ayrıntılı gözlem ve belge inceleme) / Nitel araştırmaların etik yönleri / Nitel araştırma yaparken karşılaşılan zorluklar Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Görsel Sunum Sözel Anlatım
6. Hafta Nitel araştırmalarda veri toplama teknikleri (Görüşme) / Nitel araştırmaların etik yönleri / Nitel araştırma yaparken karşılaşılan zorluklar Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum
7. Hafta Nitel araştırmalarda veri toplama teknikleri (Görüşme) Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum
8. Hafta Ara sınav Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
9. Hafta Nitel araştırmalarda desenler / Araştırmacının rolü / Veri toplama süreci Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
10. Hafta Ayrıntılı gözlem geribildirim / Nitel araştırmalarda desenler / Araştırmacının rolü / Veri toplama süreci Ders Saati Araştırma Görsel Sunum Sözel Anlatım Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
11. Hafta Nitel araştırmalarda analize yeniden bakış / Bilgisayar destekli nitel veri analizi / Nitel araştırmaların değerlendirilmesi Araştırma Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım
12. Hafta Nitel araştırmalarda analize yeniden bakış / Bilgisayar destekli nitel veri analizi / Nitel araştırmaların değerlendirilmesi Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
13. Hafta Görüşme geri bildirim / Nitel araştırmaları değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Araştırma Görsel Sunum
14. Hafta final sınavı Araştırma Görsel Sunum Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Sözel Anlatım
Kaynaklar
Şimşek, H. (2021). Nitel Araştırma Teknikleri, Seçkin Yayıncılık
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY1 7 7 7 7 -
PY2 7 8 6 6 -
PY3 10 10 10 10 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 3 42
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları 3 14 42
Araştırma 3 14 42
Sözel Anlatım 3 14 42
Görsel Sunum 3 14 42
Ara Sınav 1 1 5 5
Ödev 1 1 5 5
Ödev 2 1 5 5
Kısa Sınav 1 1 5 5
Final 1 5 5
Uygulama 1 5 5
Uygulama DS 1 5 5
Sınıf İçi Etkinlik 2 5 10
Toplam İş Yükü 255
Dersin AKTS Kredisi 10,0