Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma Felsefesi ve Temelleri TRZ612 3 + 0 3,0 10,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilimle ilgili bazı temel problemlere cevap bulmaya çalışarak bilimin nasıl işlediği ve ayırt edici özelliklerinin neler olduğunu ortaya koymak sureti ile öğrencilerde çalıştıkları bilim alanının temellerine dair bir kavrayış geliştirirler
Dersin İçeriği bilim felsefesi tarihçesi
Ders Öğrenme Kazanımları - Bilim Felsefesinin anlamını ve problemlerini açıklayabilme
- Bilimsel açıklamalara dair temel teorileri tanıma ve bunlara dair öne sürülen gerekçeleri açıklayabilir.
- Ders boyunca ele alınan argümanları felsefedeki teknik anlamı ile analiz edebilir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta ders içeriğinin sunulması Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
2. Hafta Temel felsefe kavramları: önerme, argüman, tümdengelimsel ve tümevarımsal argümanlar, iyi ve kötü argüman formları, yeter ve zorunlu koşul, karşı örnek gibi kavramların tanıtılması. Araştırma Sözel Anlatım Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Görsel Sunum
3. Hafta Bilim nedir? Sorusunun önemi, bilimsel etkinliğin ayırt edici özelliklerini ortaya çıkarmak neden önemlidir? Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
4. Hafta Bir bilim kriteri olarak doğrulamacılık ve bu kriterle ilgili problemler Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
5. Hafta Bir bilim kriteri olarak yanlışlamacılık ve bu kriterle ilgili problemler Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
6. Hafta Doğrulamacılık ve yanlışlamacılığın ötesinde: Duhem-Quine problemi ve bilimsel teorilerin test edilebilmesi meselesi Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum Araştırma
7. Hafta Bir dogmanın yıkılışı: testlerde gözlem ve deney verileri neden teoriye önsel olarak kabul edilemez. Gözlemlerin teoriye bağlılığı problemi Araştırma Sözel Anlatım Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Görsel Sunum
8. Hafta Ara sınav Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati Araştırma
9. Hafta Duhem-Quine problemi ve gözlemlerin teoriye bağlılığı problemi ışığında bilimde objektiflik meselesi: Genel Değerlendirme Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım
10. Hafta Bilimsel Açıklamalar: Klasik Teori ve Problemleri, Bilimsel açıklamalara nedenselci ve pragmatik yaklaşımlar Sözel Anlatım Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Görsel Sunum
11. Hafta Bilimsel Açıklamalar ve Bilimsel Yasalar ilişkisi: En temel problemler Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Görsel Sunum Sözel Anlatım
12. Hafta Bir örnek: Ortaya çıkan genel bilim kriterlerinin bilimsel açıklama ve test etme bağlamında Yaratılışçılık ve Evrim tartışmalarına uygulanması Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma
13. Hafta Genel Değerlendirme Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Araştırma Görsel Sunum
14. Hafta final sınavı Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım
Kaynaklar
Arslan, Ahmet (2007), Felsefeye Giriş, Adres Yayınları, Ankara.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY1 10 10 10 10 -
PY2 10 10 10 10 -
PY3 10 10 10 10 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 3 42
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları 3 14 42
Araştırma 3 14 42
Sözel Anlatım 3 14 42
Görsel Sunum 3 14 42
Ara Sınav 1 1 5 5
Ödev 1 1 5 5
Ödev 2 1 5 5
Kısa Sınav 1 1 5 5
Final 1 5 5
Uygulama 1 5 5
Uygulama DS 1 5 5
Sınıf İçi Etkinlik 2 5 10
Toplam İş Yükü 255
Dersin AKTS Kredisi 10,0