Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Turizmde Pazarlama İletişimi TRZ611 3 + 0 3,0 10,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Yıldırım YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan KAYA
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi Ramazan KAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Pazarlama iletişimi konusunda ayrıntılı bilgi verilmesi ve ürün/hizmete uygun pazarlama kanalının seçilebilmesi yetisinin kazandırılması
Dersin İçeriği Pazarlama iletişiminin gelişim ve çeşitlenme süreci
Ders Öğrenme Kazanımları - Pazarlama iletişiminin önemini ve kapsamını yorumlayabilecektir İletişim kavramı ve sürecini açıklar.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Pazarlama İletişimi Kavramı ve Kapsamı
2. Hafta Reklam Etkinlikleri ve Yönetimi
3. Hafta Halkla İlişkiler Türleri ve Araçları
4. Hafta Kişisel Satış ve Satış Gücü Yönetimi
5. Hafta Satış Tutundurma Karması ve Yönetimi
6. Hafta Ürün ve Ambalajın İletişim Boyutu
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Dağıtım ve Fiyatın İletişim Boyutu
9. Hafta Doğrudan Pazarlama
10. Hafta Marka İletişimi ve Marka Yerleştirme
11. Hafta Ticari Fuarlar ve Sergiler
12. Hafta Pazarlama İletişimi Planlama Süreci
13. Hafta Pazarlama İletişiminin Sosyal Sorumluluk ve Etik Boyutu
14. Hafta Pazarlama İletişiminin Sosyal Sorumluluk ve Etik Boyutu
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 Ölçme Yöntemi
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 3 42
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları 3 14 42
Araştırma 3 14 42
Sözel Anlatım 3 14 42
Görsel Sunum 3 14 42
Ara Sınav 1 1 5 5
Ödev 1 1 5 5
Ödev 2 1 5 5
Kısa Sınav 1 1 5 5
Final 1 5 5
Uygulama 1 5 5
Uygulama DS 1 5 5
Sınıf İçi Etkinlik 2 5 10
Toplam İş Yükü 255
Dersin AKTS Kredisi 10,0