Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Turizm Teorisinde Gelişmeler TRZ610 3 + 0 3,0 10,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emrah ÖZTÜRK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, turizmin bilimsel ve teorik altyapısını ele alarak, turizm teorisinde yaşanan gelişmeleri ve turizm olgusunun her yönünü bilimsel bakış açısıyla tartışmaktır.
Dersin İçeriği Bilim, teori ve kuram kavramları, turizm ile ilgili temel kavramlar ve diğer bilimler, turizmde bilimsellik, turizmin gelişimini etkileyen faktörler, turizmin sınıflandırılması, turizmin, işletme bakış açısıyla ele alınması, turizmin ekonomik, sosyo-kültürel, psikolojik ve çevresel boyutu, turizmde örgütler, turizmde yeni trendler, turizm teorisine katkı veren bilim insanları ve eserlerinin incelenmesi.
Ders Öğrenme Kazanımları - Turizm ile ilgili temel kavram ve terimlerin bilimsel altyapısı hakkında bilgi sahibidir.
- Turizm ile ilişkili olan bilim dalları hakkında bilgi sahibidir.
- Turizmin bilimselliği noktasında aktif tartışma kapasitesi ve becerisine sahiptir.
- Turizm teorisi hakkında güncel gelişmeleri bilir.
- Turizm teorisine katkı veren bilim insanlarını bilir.
- Turizmin boyutları hakkında bilgi sahibi olur
- Turizmde örgütlenmeler ve turizmde yeni trendler hakkında bilgi sahibi olur.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Bilim, teori ve kuram kavramları Araştırma Sözel Anlatım Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Görsel Sunum
2. Hafta Turizm ile ilgili temel kavramlar ve diğer bilimler Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma
3. Hafta Turizmde bilimsellik Sözel Anlatım Görsel Sunum Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Ders Saati
4. Hafta Turizmin gelişimini etkileyen faktörler Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Araştırma
5. Hafta Turizmin sınıflandırılması (taksonomisi) Araştırma Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım
6. Hafta Turizmin, işletme bakış açısıyla ele alınması Sözel Anlatım Görsel Sunum Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Ders Saati
7. Hafta Turizmin ekonomik boyutu Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Görsel Sunum Sözel Anlatım
8. Hafta ARA SINAV Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
9. Hafta Turizmin sosyo-kültürel boyutu Görsel Sunum Ders Saati Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım
10. Hafta Turizmin psikolojik boyutu Ders Saati Sözel Anlatım Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Görsel Sunum
11. Hafta Turizmin çevresel boyutu Ders Saati Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Görsel Sunum Sözel Anlatım
12. Hafta Turizmde örgütler Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum
13. Hafta Turizmde yeni trendler Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum
14. Hafta Turizm teorisine katkı veren bilim insanları ve eserlerinin incelenmesi Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Görsel Sunum Sözel Anlatım
15. Hafta FİNAL Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
Kaynaklar
Ders Notları, Yerli ve yabancı makaleler
Materyal Paylaşımı
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 DK6 DK7 Ölçme Yöntemi
PY1 5 5 5 4 5 5 5 4 60
PY2 4 5 5 4 5 5 5 4 60
PY3 5 5 5 4 5 5 5 4 60
PY4 4 5 5 4 5 5 5 4 60
PY5 5 5 5 5 5 5 5 4 60
PY6 4 5 5 4 5 5 5 4 60
PY7 5 5 5 5 5 5 5 4 60
PY8 3 5 5 4 5 5 5 4 60
PY9 4 5 5 4 5 5 5 4 60
PY10 3 5 5 4 5 5 5 4 60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 3 42
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları 3 14 42
Araştırma 3 14 42
Sözel Anlatım 3 14 42
Görsel Sunum 3 14 42
Ara Sınav 1 1 5 5
Ödev 1 1 5 5
Ödev 2 1 5 5
Kısa Sınav 1 1 5 5
Final 1 5 5
Uygulama 1 5 5
Uygulama DS 1 5 5
Sınıf İçi Etkinlik 2 5 10
Toplam İş Yükü 255
Dersin AKTS Kredisi 10,0