Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Uluslararası Konaklama İşletmeciliği TRZ609 3 + 0 3,0 10,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emrah ÖZTÜRK
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi Emrah ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Uluslararası konaklama işletmeciliği alanında gelişen trendlerin bilimsel açıdan değerlendirilmesine rehberlik etmek.
Dersin İçeriği Küreselleşme ve konaklama sektörü, uluslararası farklı konaklama işletmeleri tipleri, uluslararası konaklama işletmeciliği alanındaki yenilikler, uluslararası konaklama işletmeleri ve sınıflandırmaları, uluslararası konaklama işletmelerinde politik uygulamalar, uluslararası konaklama işletmelerinde yönetim, pazarlama, finansman, insan kaynakları yönetimi ve kültürel çeşitlilik
Ders Öğrenme Kazanımları - konaklama alanındaki yenilikleri takip eder
- konaklama alanındaki yeniliklerin sürdürülebilirliğini yorumlayabilir
- konaklama alanında yeni fikir üretebilir
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta ders içeriği ve temel kavramların paylaşımı Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
2. Hafta Uluslararası alanda konaklama işletmeciliği alanındaki yeniliklerin keşfi Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
3. Hafta Uluslararası alanda konaklama işletmeciliği alanındaki yeniliklerin keşfi Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Görsel Sunum Sözel Anlatım
4. Hafta Uluslararası alanda görülen farklı konaklama tiplerinin incelenmesi ve sürdürülebilirliğinin tartışılması Görsel Sunum Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Araştırma Sözel Anlatım
5. Hafta Uluslararası alanda görülen farklı konaklama tiplerinin incelenmesi ve sürdürülebilirliğinin tartışılması Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma
6. Hafta Uluslararası alanda görülen farklı konaklama tiplerinin incelenmesi ve sürdürülebilirliğinin tartışılması Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Görsel Sunum Araştırma
7. Hafta Uluslararası alanda görülen farklı konaklama tiplerinin incelenmesi ve sürdürülebilirliğinin tartışılması Ders Saati Araştırma Görsel Sunum Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım
8. Hafta Ara sınav Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Araştırma Görsel Sunum
9. Hafta örnek olay incelemesi Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
10. Hafta örnek olay incelemesi Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Görsel Sunum Sözel Anlatım Araştırma Ders Saati
11. Hafta örnek olay incelemesi Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum
12. Hafta örnek olay incelemesi Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum
13. Hafta örnek olay incelemesi Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum
14. Hafta final sınavı Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
14. Hafta Uluslararası konaklama işletmeciliği alanında gelişen trendlerin bilimsel açıdan değerlendirilmesine rehberlik etmek. Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım
Kaynaklar
Orhan Batman (2015), Uluslararası Otel İşletmeciliği, İstanbul: Değişim Yayınları
Larry Yu, (2016). The International Hospitality Business Management and Operations. Binghamton, Mumbai, India: Jaico Publication House.
Materyal Paylaşımı
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY1 10 10 10 10 -
PY2 6 6 6 7 -
PY3 9 10 9 8 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 3 42
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları 3 14 42
Araştırma 3 14 42
Sözel Anlatım 3 14 42
Görsel Sunum 3 14 42
Ara Sınav 1 1 5 5
Ödev 1 1 5 5
Ödev 2 1 5 5
Kısa Sınav 1 1 5 5
Final 1 5 5
Uygulama 1 5 5
Uygulama DS 1 5 5
Sınıf İçi Etkinlik 2 5 10
Toplam İş Yükü 255
Dersin AKTS Kredisi 10,0