Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Yönetim ve Örgüt Teoreminde Temel Okumalar TRZ608 3 + 0 3,0 10,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ramazan KAYA
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Örgüt ve Yönetim teorilerine ilişkin fikir yürütebilme yetisi kazandırılması
Dersin İçeriği Örgüt ve Yönetim Teorilerine ilişkin akademik yayınlar
Ders Öğrenme Kazanımları - örgüt ve yönetim teorilerini yorumlayabilir
- örgüt ve yönetim teorilerine ilişkin felsefi tartışmalar yürütebilir
- örgüt ve yönetim teorilerine ilişkin akademik yayın hazırlayabilir
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta temel kavramlar, ders içeriğinin sunulması Ders Saati Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
2. Hafta Klasik yönetim kuramlarına ilişkin makale incelemesi Araştırma Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
3. Hafta Modern yönetim kuramlarına ilişkin makale incelemesi Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Araştırma
4. Hafta Modern yönetim kuramlarına ilişkin makale incelemesi Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
5. Hafta Örgüt kuramlarının anlaşılması ve yorumlanması Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
6. Hafta Örgüt kuramlarının anlaşılması ve yorumlanması Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Araştırma
7. Hafta Örgüt kuramlarının anlaşılması ve yorumlanması Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Görsel Sunum Araştırma
8. Hafta arasınav
9. Hafta öğrenci sunumları Araştırma Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
10. Hafta öğrenci sunumları Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
11. Hafta öğrenci sunumları Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
12. Hafta öğrenci sunumları Araştırma Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
13. Hafta öğrenci sunumları Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
14. Hafta öğrenci sunumları Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Görsel Sunum Araştırma
Kaynaklar
ilgili ssci yayınlar
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY1 10 10 10 10 -
PY2 10 10 10 10 -
PY3 10 10 10 10 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 3 42
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları 3 14 42
Araştırma 3 14 42
Sözel Anlatım 3 14 42
Görsel Sunum 3 14 42
Ara Sınav 1 1 5 5
Ödev 1 1 5 5
Ödev 2 1 5 5
Kısa Sınav 1 1 5 5
Final 1 5 5
Uygulama 1 5 5
Uygulama DS 1 5 5
Sınıf İçi Etkinlik 2 5 10
Toplam İş Yükü 255
Dersin AKTS Kredisi 10,0