Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KARİYER PLANLAMA KRP 102 2. Yarıyıl 1 + 0 1,0 2,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Ön sunum ve anlatım
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kariyer Planlama dersi öğrencilerin iş dünyasını, farklı sektörleri ve bu sektörlerin gereksinimlerini tanımasını sağlayarak; iş dünyasına hazırlık sürecinde kariyer planlamasının önemi hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturmayı hedefler.
Dersin İçeriği Ders, öğrencilerin, kişisel yetkinliklerini keşfetmesini ve iş dünyasının beklentilerini doğru anlamasını sağlayarak; bilgi ve becerilerini, ilgili sektörlerin gereklilikleri ile paralellik arz edecek şekilde geliştirmelerine yardımcı olur.
Ders Öğrenme Kazanımları - Kariyer Merkezi Faaliyetlerinin Tanınması.
- Öz Farkındalığın Artırılması
- Kariyer Seçeneklerinin Keşfedilmesi.
- Kendini İfade Etme ve Etkili İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi.
- Profesyonel İlişki Ağlarının Öneminin Kavranması.
- Destek Birimlerinin Tanınması.
- Etkin Kaynak Kullanımının Öğrenilmesi.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Derse Giriş
2. Hafta Kariyer Nedir?
3. Hafta Ulusal ve Uluslararası Değişim Programları
4. Hafta Temel İletişim Becerileri
5. Hafta Sektör Günleri - Sivil Toplum Kuruluşları
6. Hafta İnce Yetenekler
7. Hafta Sektör Günleri - Kamu Sektörü
8. Hafta Diksiyon ve Beden Dili
9. Hafta Özgeçmiş ve Kapak Yazısı Hazırlama
10. Hafta Sektör Günleri - Özel Sektör
11. Hafta Etkili Mülakat Teknikleri
12. Hafta Sektör Günleri - Akademi
13. Hafta Sektör Günleri - Girişimcilik
14. Hafta Ders Değerlemesi ve Proje Detayları
Kaynaklar
Kariyer Merkezi katkısıyla düzenlenen kariyer etkinlikleri (Kariyer Fuarı, Seminerler, Bilgilendirme Oturumları, Mentörlük, Mezunlarla Buluşma, Sektör Panelleri, Vaka Çalışmaları, Mülakat Simülasyonları vb.)
Örnek video, belgesel ve filmler.
Mülakat simülasyonu, örnek olay/atölye çalışması vb. interaktif etkinlikler.
Ders içeriği ve öğretim elemanı değerleme formları.
Dersin öğretim üyesi tarafından seçilen destekleyici kitap, dergi, makale ve çevrimiçi kaynaklar.
Kariyer Ofisi tarafından hazırlanan kılavuzlar
Beceri/yetkinlik değerleme envanterleri
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 DK6 DK7 Ölçme Yöntemi
PY1 1 0 0 0 0 0 0 0 -
PY2 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PY3 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PY5 2 0 0 0 0 0 0 0 -
PY6 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PY7 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PY8 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PY9 1 0 0 0 0 0 0 0 -
PY10 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PY11 1 0 0 0 0 0 0 0 -
PY12 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PY13 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PY14 0 0 0 0 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 1 8 8
Ödev 2 1 8 8
Final 1 2 2
Sınıf İçi Etkinlik 14 1 14
Toplam İş Yükü 34
Dersin AKTS Kredisi 2,0