Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Bilim Felsefesi FLS411 7. Yarıyıl 3 + 0 3,0 5,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüzyüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Aysun AYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı bilim felsefesinin temel kavramlarını ve problemlerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği Bu derste bilimin ve bilim felsefesinin ne olduğu, temel kavramlar ile sorunların nasıl ele alındığı üzerinde durulur.
Ders Öğrenme Kazanımları - Bilim felsefesini kavramları, soruları ve sorunları bakımından ayırt edebilecektir
- Bilimsel faaliyete eleştirel bir bakış geliştirebilir.
- Bilimin diğer disiplinlerle sahip olduğu ilişkiyi kavrar
- Bilim felsefesinin sorunlarını çağına uygulayabilir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Giriş: Bilim Nedir?
2. Hafta Bilim felsefesinin temel problemleri
3. Hafta Bilimsel Bilgi ve Felsefi Bilgi
4. Hafta Bilim kavramını felsefeyle açıklama ve sorgulama
5. Hafta Hume ve Kant'ta bilimsel bilgi
6. Hafta Tümevarım problemi ve çözüm denemeleri
7. Hafta Russell ve Wittgenstein
8. Hafta Ara-sınav
9. Hafta Viyana Çevresi
10. Hafta Viyana Çevresi
11. Hafta Popper ve Yanlışlamacılık Mantığı
12. Hafta Popper ve Yanlışlamacılık Mantığı
13. Hafta Thomas Kuhn ve Paradigma Kuramı
14. Hafta Feyerabend ve Anarşist Bilim Kuramı
15. Hafta Final
Kaynaklar
• Doğan Özlem, Bilim Felsefesi, Notos Yay. 2010.
• Alan Chalmers, Bilim Dedikleri, Çev. Hüsamettin Arslan, Vadi Yayınları, 1997.
• Cemal Yıldırım, Bilim Felsefesi, Remzi Kitabevi, 2008.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 -
PY2 4 0 0 0 0 -
PY3 4 0 0 0 0 -
PY4 4 0 0 0 0 -
PY5 5 0 0 0 0 -
PY6 4 0 0 0 0 -
PY7 4 0 0 0 0 -
PY8 4 0 0 0 0 -
PY9 2 0 0 0 0 -
PY10 4 0 0 0 0 -
PY11 5 0 0 0 0 -
PY12 4 0 0 0 0 -
PY13 3 0 0 0 0 -
PY14 2 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 2 48 96
Final 1 2 2
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 128
Dersin AKTS Kredisi 5,0