Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Değer Felsefesi FLS410 8. Yarıyıl 2 + 0 2,0 6,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Adnan ESENYEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı Değer, değerler ve değer yargıları hakkında öğrencinin bilinçlenmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Değer kavramının tarihsel ve sistematik bir biçimde incelenmesi. Bu bağlamda Kant, Nietzsche, Scheler ve Kuçuradi'nin değer anlayışı irdelenecektir.
Ders Öğrenme Kazanımları - Değer konusunda felsefi bakış açısı kazanır.
- Değer ve Etik arasında ilişki kurar.
- Değerler arasındaki farklılıkları kavrar
- Doğru değerlendirme yapma becerisi kazanır
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Giriş: Değer ve Felsefe
2. Hafta Kant ve İyi İsteme
3. Hafta Kant ve Özgürlük
4. Hafta Nietzsche ve Değerlerin Yeniden Değerlendirilmesi
5. Hafta Nietzsche ve Hakikatin Değeri
6. Hafta Nietzsche ve Ahlakın Değeri
7. Hafta Nietzsche'de Yaşamın Değeri
8. Hafta Vize
9. Hafta Scheler'in Değer Anlayışı
10. Hafta Kuçuradi'de Değer ve Değerlendirme
11. Hafta Kuçuradi'de Etik ve Değer İlişkisi
12. Hafta Camus ve Değerlendirme Problemi
13. Hafta Sartre'ın Değer Anlayışı
14. Hafta Genel Değerlendirme
15. Hafta Final
Kaynaklar
• İnsan ve Değerleri,İoanna Kuçuradi, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 1. Baskı Ankara, 2003
• Ahlakın Soykütüğü, Friedrich Nietzsche, çev. Zeynep Alangoya, Metis Yayınları. 1. Baskım, İstanbul 2011.
• Hınç,MaxScheler, çev. Abdullah Yılmaz, Alfa Yayınları, 1. Basım, İstanbul, 2015
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 5 0 0 0 0 -
PY2 4 0 0 0 0 -
PY3 4 0 0 0 0 -
PY4 4 0 0 0 0 -
PY5 4 0 0 0 0 -
PY6 5 0 0 0 0 -
PY7 4 0 0 0 0 -
PY8 3 0 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 0 -
PY10 4 0 0 0 0 -
PY11 5 0 0 0 0 -
PY12 3 0 0 0 0 -
PY13 5 0 0 0 0 -
PY14 5 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 1 60 60
Ödev 2 1 60 60
Final 1 3 3
Sınıf İçi Etkinlik 15 2 30
Toplam İş Yükü 156
Dersin AKTS Kredisi 6,0