Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Fenomenoloji FLS409 7. Yarıyıl 2 + 0 2,0 5,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Melek Zeynep ESENYEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin hedefi fenomenolojinin bir felsefi yöntem olarak ortaya çıkışını incelemek ve zaman içerisinde bu yöntemin bağımsız bir çağdaş felsefe disiplinine dönüşme sürecini ortaya koymaktır.
Dersin İçeriği Husserl
Ders Öğrenme Kazanımları - Fenomenolojik yöntemin farkını ortaya koymak
- Fenomenolojik bakış kazandırmak
- Husserl'in fenomenolojisini öğrenmek
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
0. Hafta Başkasının Beni Probleminde Bedeni Rolü
1. Hafta Giriş: Brentano ve Yönelimsellik
2. Hafta Husserl ve Fenomenolojik Yöntem
3. Hafta Transandantal Epokhe
4. Hafta Fenomenolojik İndirgeme
5. Hafta İçsel Zaman Bilinci
6. Hafta Transandantal Solipsizm
7. Hafta Başkasının Beni Probleminde Bedenin Rolü
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta İntersübjektivite
10. Hafta Tamalgı ve Nesnellik
11. Hafta Yaşam Dünyası
12. Hafta Kesin Bilim Olarak Felsefe
13. Hafta Kesin Bilim Olarak Felsefe
14. Hafta Genel Değerlendirme
15. Hafta Final
Kaynaklar
• Fenomenoloji Üzerine Beş Ders; Edmund Husserl, (Çev. Harun Tepe), Bilgesu Yayıncılık, İstanbul 2010.
• Kesin Bilim Olarak Felsefe; Edmund Husserl(Çev. Abdullah Kaygı), Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara . 2002.
• Fenomenoloji; Michael Lewis – Tanja Staehler (Çev. Osman Baran Kaplan- Mehmet Demirhan, Mehmet Türkan-Nur Şahankaya, Mustafa Bozkurt Gürsoy), Fol Kitap, Ankara, 2019.
• Fenomenoloji İlk Temeller; Dan Zahavi, (Çev. Seçim Beyazit), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2020.
• Fenomemolojik Hareket Tarihsel Bir Giriş; Herbert Spiegel, (Çev. Seçim Bayazit), Pinhan Yayıncılık, İstanbul, 2021.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 -
PY2 5 0 0 0 -
PY3 5 0 0 0 -
PY4 5 0 0 0 -
PY5 5 0 0 0 -
PY6 4 0 0 0 -
PY7 4 0 0 0 -
PY8 4 0 0 0 -
PY9 4 0 0 0 -
PY10 5 0 0 0 -
PY11 5 0 0 0 -
PY12 4 0 0 0 -
PY13 4 0 0 0 -
PY14 3 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Final 1 3 3
Uygulama 13 6 78
Toplam İş Yükü 84
Dersin AKTS Kredisi 5,0