Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Dil Felsefesi FLS404 8. Yarıyıl 3 + 0 3,0 6,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Aysun AYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı dil felsefesi alanının temel konu ve düşünürlerini ele almaktır
Dersin İçeriği Locke, Saussure, Wittgenstein, Russell, Quine, Davidson, Austin, Searle, Heidegger, Derrida.
Ders Öğrenme Kazanımları - Dil felsefesi alanının tanıma
- Dil felsefesinin temel problemlerini anlama
- Düşünürlerin görüşlerini öğrenme
- Düşünürlerin görüşlerini karşılaştırma
- Dil felsefesinin yerini ve önemini kavrama
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Giriş
2. Hafta Locke’un bilgi teorisi
3. Hafta Wittgenstein ve Tractatus
4. Hafta Wittgenstein ve Felsefi Soruşturmalar
5. Hafta Saussure ve dil ve gösterge
6. Hafta Saussure ve gösteren-gösterilen ilişkisi
7. Hafta Humbolt kültür ve dil
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Heidegger varlık ve dil
10. Hafta Derrida yapısöküm ve dil
11. Hafta Quine ve mantık ve semantik
12. Hafta Davidson
13. Hafta Searle ve söz edimleri
14. Hafta Genel Değerlendirme
15. Hafta Final
Kaynaklar
Gülben Salman (ed.) Klasik Alman Dil Felsefesi Metinleri, Phoenix Yayınevi, Çev. Gürsel Aytaç, Ankara, 2011.
Ludwig Wittgenstein, Erken Döneminde Dilin Sınırları ve Felsefesi, Ankara, 2009.
Altuğ, Taylan (2004), Modern Felsefede Metafiziğin Elenmesi, İstanbul: Etik Yay.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY1 5 0 0 0 0 0 -
PY2 5 0 0 0 0 0 -
PY3 4 0 0 0 0 0 -
PY4 4 0 0 0 0 0 -
PY5 3 0 0 0 0 0 -
PY6 4 0 0 0 0 0 -
PY7 4 0 0 0 0 0 -
PY8 4 0 0 0 0 0 -
PY9 4 0 0 0 0 0 -
PY10 3 0 0 0 0 0 -
PY11 2 0 0 0 0 0 -
PY12 4 0 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 1 40 40
Final 1 3 3
Uygulama 15 6 90
Sınıf İçi Etkinlik 14 3 42
Toplam İş Yükü 178
Dersin AKTS Kredisi 6,0