Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Estetik FLS403 7. Yarıyıl 2 + 0 2,0 5,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Adnan ESENYEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sanat konusunda felsefi bir bakış açısı oluşturmak ve düşünürlerin görüşlerini analiz etmek
Dersin İçeriği Sanat ve felsefe ilişkisinin tartışılması, sanat felsefesinin temel problemleri ve sanat felsefesi kuramları
Ders Öğrenme Kazanımları - Sanat felsefesinin temel kavram ve problemlerini öğrenmek
- Sanatçı, sanat eseri ve izleyici arasındaki ilişkiyi analiz etmek
- Sanatı felsefi bakış açısıyla analiz etmek
- Sanatsal etkinliğin değerlerle ilişkisi kurmak
- Düşünürlerin sanata yaklaşımlarını anlamak
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Giriş
2. Hafta Sanat Felsefesinin Konusu ve Kapsamı
3. Hafta Sanat Felsefesinin Temel Kavramları ve Problemleri
4. Hafta Platon'un Sanat Görüşü
5. Hafta Mimesis Teorisi
6. Hafta Aristoteles ve Katarsis Teorisi
7. Hafta Estetik Özne ve Estetik Nesne
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Estetik Deneyim
10. Hafta Kant’ın Estetik Kuramı
11. Hafta Hegel’in Estetik Kuramı
12. Hafta Alman Romantizmi ve Sanat
13. Hafta Çağdaş Sanat Kuramları
14. Hafta Çağdaş Sanatlar ve Felsefe
15. Hafta Final
Kaynaklar
Afşar Timuçin, Estetik, Bulut Yayınları, 2008.
Marc, Jimenez, Estetik Nedir?, Çev. Aytekin Karaçoban, Doruk Yayınları, 2008.
İsmail Tunalı, Estetik, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1989.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 0 -
PY2 3 0 0 0 0 0 -
PY3 2 0 0 0 0 0 -
PY4 2 0 0 0 0 0 -
PY5 3 0 0 0 0 0 -
PY6 3 0 0 0 0 0 -
PY7 2 0 0 0 0 0 -
PY8 2 0 0 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 0 0 -
PY10 3 0 0 0 0 0 -
PY11 5 0 0 0 0 0 -
PY12 2 0 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 2 50 100
Final 1 2 2
Uygulama 1 18 18
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 150
Dersin AKTS Kredisi 5,0