Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
20. Yüzyıl Felsefesi II FLS402 8. Yarıyıl 3 + 0 3,0 6,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Melek Zeynep ESENYEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı 20. Yüzyılın ikinci yarısındaki düşünürlerin görüşlerinin ve temel felsefi akımların anlaşılmasıdır.
Dersin İçeriği Ludwig Wittgenstein, Gilbert Ryle, John Dewey, Richard Rorty, Donald Davidson, Max Scheler, Levinas, Francois Lyotard, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Jacques Derrida.
Ders Öğrenme Kazanımları - Çağdaş Felsefenin büyük düşünürlerini anlama
- Çağdaş felsefenin temel problemlerini anlama
- Çağdaş filozofları karşılaştırma
- Çağdaş felsefi akımları karşılaştırma
- Çağdaş felsefenin gelişimini anlama
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Giriş
2. Hafta Ludwig Wittgenstein ve Felsefi Soruşturmalar
3. Hafta Gilbert Ryle ve Zihin Kavramı
4. Hafta Amerikan Naturalizmi
5. Hafta Amerikan Pragmatizmi
6. Hafta Donald Davidson ve Dil
7. Hafta Max Scheler ve Felsefi Antropoloji
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Levinas ve Varoluşçu Fenomenoloji
10. Hafta Francois Lyotard ve Postmodernizm
11. Hafta Gilles Deleuze
12. Hafta Michel Foucault ve İktidar İlişkileri
13. Hafta Jacques Derrida ve Yapısöküm
14. Hafta Genel Değerlendirme
15. Hafta Final
Kaynaklar
20. Yüzyıl Felsefe Tarihi, Christian Delacampagne, çev.Devrim Çetinkasap, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 5. Baskı, İstanbul, 2016.
Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, David West, çev. Ahmet Cevizci, Paradigma Yayınları, 2. Basım, İstanbul 2005.
Felsefe Tarihi III, XX. Yüzyıl Filozofları, ed. A.Kadir Çüçen, Sentez Yayıncılık, 1. Basım, İstanbul, 2016.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY1 5 0 0 0 0 0 -
PY2 5 0 0 0 0 0 -
PY3 4 0 0 0 0 0 -
PY4 4 0 0 0 0 0 -
PY5 3 0 0 0 0 0 -
PY6 4 0 0 0 0 0 -
PY7 4 0 0 0 0 0 -
PY8 4 0 0 0 0 0 -
PY9 4 0 0 0 0 0 -
PY10 3 0 0 0 0 0 -
PY11 2 0 0 0 0 0 -
PY12 4 0 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 1 40 40
Final 1 3 3
Uygulama 15 6 90
Sınıf İçi Etkinlik 14 3 42
Toplam İş Yükü 178
Dersin AKTS Kredisi 6,0