Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
20. Yüzyıl Felsefesi I FLS401 7. Yarıyıl 3 + 0 3,0 6,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Melek Zeynep ESENYEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı 20. yüzyıl filozoflarının düşüncelerinin anlaşılması ve değerlendirilmesidir.
Dersin İçeriği Husserl, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Viyana Çevresi ve Mantıkçı Pozitivizm, Hartmann, Bergson, Adorno, Horkheimer, Arendt.
Ders Öğrenme Kazanımları - Çağdaş Felsefenin büyük düşünürlerini anlama
- Çağdaş felsefenin temel problemlerini anlama
- Çağdaş filozofları karşılaştırma
- Çağdaş felsefi akımları karşılaştırma
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Giriş: 20. yüzyılın genel özellikleri
2. Hafta Husserl ve fenomenoloji
3. Hafta Heidegger'in Varlık Anlayışı
4. Hafta Heidegger ve İnsan
5. Hafta Merleau-Ponty ve Algının Fenomenolojisi
6. Hafta Merleau-Ponty ve Ten Ontolojisi
7. Hafta Sartre ve Varoluş Problemi
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Viyana Çevresi ve Mantıkçı Pozitivizm
10. Hafta Hartmann ve Yeni Ontoloji
11. Hafta Bergson'da Madde ve Bellek
12. Hafta Akıl Tutulması: Adorno ve Horkheimer
13. Hafta Arendt ve İnsanlık Durumu
14. Hafta Genel Değerlendirme
15. Hafta Final
Kaynaklar
20. Yüzyıl Felsefe Tarihi, Christian Delacampagne, çev.Devrim Çetinkasap, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 5. Baskı, İstanbul, 2016.
Felsefe Tarihi III, XX. Yüzyıl Filozofları, ed. A.Kadir Çüçen, Sentez Yayıncılık, 1. Basım, İstanbul, 2016.
20. Yüzyılda Felsefe:Karşı Çıkışlar ve Yeni Arayışlar, Işık Eren, Asa Kitabevi, 2005, Bursa.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 5 0 0 0 0 -
PY2 5 0 0 0 0 -
PY3 5 0 0 0 0 -
PY4 4 0 0 0 0 -
PY5 4 0 0 0 0 -
PY6 5 0 0 0 0 -
PY7 4 0 0 0 0 -
PY8 4 0 0 0 0 -
PY9 4 0 0 0 0 -
PY10 5 0 0 0 0 -
PY11 5 0 0 0 0 -
PY12 4 0 0 0 0 -
PY13 5 0 0 0 0 -
PY14 5 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 1 40 40
Final 1 3 3
Uygulama 15 6 90
Sınıf İçi Etkinlik 14 3 42
Toplam İş Yükü 178
Dersin AKTS Kredisi 6,0