Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Beden Sosyolojisi FLS308 6. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Furkan DÜZENLİ
Dersi Verenler Öğr. Gör. Furkan DÜZENLİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı sosyolojik açıdan bedene dair tartışmaları yürütmektir.
Dersin İçeriği Benlik, Kimlik ve Beden
Ders Öğrenme Kazanımları - Sosyoloji ve beden arasındaki ilişkiyi kurma
- Bedenin tarihsel değişimini, dinsel, felsefi ve politik tartışmalar ışığında anlayabilecek ve bu dönüşümün sebeplerini açıklayabilecektir.
- Bedenin, cinsellik, toplumsal cinsiyet ve ırk tartışmaları içerisindeki yerini eleştirel olarak analiz edebileceklerdir.
- Bedene ilişkin sosyolojik kuramlara hakim olma
- Beden ve diğer toplumsal fenomenler arasında bağlantı kurma
- Bedenin, tüketim kültürü içerisindeki sunum ve kullanımını eleştirel olarak değerlendirebileceklerdir.
- Bedeni sosyolojik ve tarihsel bir perspektifte değerlendirme
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Giriş. Bedenin toplumsal anlamdaki değişen anlamı zemininde, sosyo-kültürel bağlamda bedenin önemi.
1. Hafta Bedenin toplumsal anlamdaki değişen anlamı zemininde, sosyo-kültürel bağlamda bedenin önemi.
2. Hafta Sosyoloji ve Beden. Sosyal teoride bedenin yeri.
2. Hafta Sosyoloji ve Beden. Sosyal teoride bedenin yeri.
3. Hafta Benlik, Kimlik ve Beden
3. Hafta Benlik, Kimlik ve Beden
4. Hafta Beden modifikasyonları ve toplumsal yansımaları - I -
4. Hafta Beden modifikasyonları ve toplumsal yansımaları - I -
5. Hafta Beden modifikasyonları ve toplumsal yansımaları - II -
5. Hafta Beden modifikasyonları ve toplumsal yansımaları - II -
6. Hafta Toplumsal Cinsiyet ve beden. Cinsiyetli beden.
6. Hafta Beden ve Toplumsal Cinsiyet
7. Hafta Beden ve iktidar. Bedenlerin kontrolü, disipline edilmesi ve yönetilmesi
7. Hafta Beden ve iktidar. Bedenlerin kontrolü, disipline edilmesi ve yönetilmesi
8. Hafta Ara sınav
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Beden üzerinde açılan yaralar: Bedene verilen fiziksel zararların kültürel anlamları -I-
9. Hafta Beden üzerinde açılan yaralar: Beden verilen fiziksel zararların kültürel anlamları
10. Hafta Yüze ilişkin bir değerlendirme: Şekil bozukluğu ve yüz nakli
10. Hafta Beden üzerinde açılan yaralar: Beden verilen fiziksel zararların kültürel anlamları -II-
11. Hafta Engellilik
11. Hafta Engellilik
12. Hafta Direnişin Cisimleşen Hâli: Bedenin Popüler Kültürel Okuması.
12. Hafta Direnişin Cisimleşen Hâli: Bedenin Popüler Kültürel Okuması.
13. Hafta Sınıfların bedenleri - Bedenin sınıfsallığı
13. Hafta Sınıfların bedenleri - Bedenin sınıfsallığı.
14. Hafta Ders kapsamında tartışmaya açılan konular üzerine genel bir değerlendirme.
14. Hafta Genel Değerlendirme
Kaynaklar
Turner, B. S. (1996). The Body & Society, Sage: London.
Giddens, A. (2014). Modernite ve Bireysel Kimlik: Geç Moden Çağda Benlik ve Toplum, çev. Ü. Tatlıcan. Say Yayınları: Ankara.
Le Breton, D. (2010). Ten ve İz: İnsanın Kendini Yaralaması Üzerine, çev. İ. Yerguz. Sel Yayıncılık: İstanbul.
Demez, G.; Ertan, C.; Timurturkan, M. (2020). Bedenin Sosyolojisi: Gündelik Hayatı Cisimleşme Deneyimleri, Tıbbileştirme ve Dijital Gözetim. Bağlam Yayınları: İstanbul
Deme G., Timurturkan, M., Ertan, C. (2020). Bedenin Sosyolojisi: Gündelik hayatın cisimleşme deneyimleri, tıbbileşme ve dijital gözetim. Bağlam Yayınları: İstanbul.
Giddens, A. (2014). Modernite ve Bireysel Kimlik: Geç Moden Çağda Benlik ve Toplum, çev. Ü. Tatlıcan. Say Yayınları: Ankara.
Ertan, C. (2017). Dövmeli Bedenler: Bir Beden Sosyolojisi Kitabı, Phoenix Yayınevi: Ankara.
Elçik, G. (2016). Beden, İki Nokta Üst Üste, (Ed.) F. Saygılıgil, Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları, Dipnot Yayınları: Ankara, ss. 187 - 213.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 DK6 DK7 Ölçme Yöntemi
PY1 2 0 0 0 0 0 0 0 -
PY2 1 0 0 0 0 0 0 0 -
PY3 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PY4 2 0 0 0 0 0 0 0 -
PY5 3 0 0 0 0 0 0 0 -
PY6 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PY7 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PY8 0 0 0 0 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer