Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Değişim Sosyolojisi FLS307 5. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi FATİH YILDIZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrenciler toplumsal değişime ilişkin temel kavramları ve süreçleri tanımlayabilecekler; klasik ve modern kuramların değişim olgusuna bakış açılarını kavrayacaklar ve sosyal değişmenin sonuçlarına ilişkin eleştirel bir bakış açısı kazanacaklardır.
Dersin İçeriği
Ders Öğrenme Kazanımları - Toplumsal değişim olgusunu ve değişimin boyutlarını kavrar
- Toplumsal değişmenin dinamiklerini açıklar
- Toplumsal değişim ve kültür ve medeniyet ilişkisini açıklar
- Değişimin gerçekleşmesindeki temel öğeleri tanımlar
- Sosyal değişim ile ilgili belli başlı örnekleri açıklar
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Toplum ve sosyal değişme
2. Hafta Sosyal değişimin kaynakları
3. Hafta Sosyal değişim, gelenek ve modern toplumlar
4. Hafta Değişimin teorik analizi: Yapısalcı Teori
5. Hafta Değişimin teorik analizi: Fonksiyonel Teori
6. Hafta Değişimin teorik analizi: Yapısal-Fonksiyonel Teori
7. Hafta Değişimin teorik analizi: Çatışmacı Teori
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Değişimin teorik analizi: Yorumcu Teori
10. Hafta Sosyal değişim ve kültür-toplum ilişkisi
11. Hafta Modernite ve sosyal değişme
12. Hafta Modernite ve ilerleme düşüncesi
13. Hafta Sanayi toplumlarında değişim
14. Hafta Sosyo-kültürel ve politik Bağlamda Türkiye'de değişim
Kaynaklar
• Toplumsal Değişme Kuramları, Appelbaum, P. R., Türkiye İş Bankası Yayını, İstanbul, 1981.
• Kapitalist Ötesi Toplum, Drucker, Peter F. İnkılap Kitabevi, İstanbul 1992.
Sosyolojinin Laboratuarı Olarak Toplumsal Değişim Olgusu”, Sosyo Ekonomik Perspektif, Duvıgnaud, Jean. Asa Kitabevi, Bursa 2001
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY1 3 0 0 0 0 0 -
PY2 2 0 0 0 0 0 -
PY3 1 0 0 0 0 0 -
PY4 0 0 0 0 0 0 -
PY5 1 0 0 0 0 0 -
PY6 0 0 0 0 0 0 -
PY7 0 0 0 0 0 0 -
PY8 0 0 0 0 0 0 -
PY9 0 0 0 0 0 0 -
PY10 0 0 0 0 0 0 -
PY11 2 0 0 0 0 0 -
PY12 0 0 0 0 0 0 -
PY13 1 0 0 0 0 0 -
PY14 1 0 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 14 2 28
Final 1 2 2
Uygulama 14 2 28
Uygulama DS 14 1 14
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 3,0