Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Kişilik Kuramları FLS306 6. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Erol UĞUR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, temel kişilik kuramlarını, kuramların kişiliğe yaklaşımlarını karşılaştırmalı olarak sunmaktır.
Dersin İçeriği Sigmund Freud, Alfred Adler / Bireysel psikoloji, Karen Horney,Biyolojik yaklaşım
Ders Öğrenme Kazanımları - Kişilik araştırmalarında kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibi olma ;
- Kişiliği açıklayan kuramsal bakış açılarını karşılaştırabilme ;
- Kişilik kuramlarını sosyo-kültürel faktörleri göz önüne alarak değerlendirebilme ;
- Kişilik kuramlarını ortaya çıktıkları tarihsel bağlamda açıklayabilme ;
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Dersin tanıtımı: Kapsamı ve önemi
2. Hafta Sigmund Freud / Psikanalitik yaklaşım
3. Hafta Sigmund Freud / Psikanalitik yaklaşım
4. Hafta Alfred Adler / Bireysel psikoloji
5. Hafta Carl Jung / Analitik psikoloji
6. Hafta Erik H. Erikson / Psikososyal gelişim kuramı
7. Hafta Karen Horney / Bütüncü yaklaşım; Harry S. Sullivan - İlişkiler kuramı Erich Fromm ve kişiliğe yaklaşımı
8. Hafta ara sınav
9. Hafta Gordon Allport / Ayırıcı özellik yaklaşımı
10. Hafta Henry Murray ve kişiliğe yaklaşımı Raymond B. Cattell / Faktör yapısı ve kişilik yapısı anlayışı
11. Hafta Hans Eysenck / Biyolojik yaklaşım
12. Hafta Carl Rogers – İnsancıl yaklaşım Abraham Maslow – İnsancıl Yaklaşım
13. Hafta J.B. Watson / Davranışsal- sosyal öğrenme yaklaşımı B.F.Skinner / Davranışsal- sosyal öğrenme yaklaşımı Albert Bandura / Davranışsal - sosyal öğrenme yaklaşımı
14. Hafta George Kelly / Bilişsel yaklaşım Albert Ellis / Bilişsel yaklaşım
Kaynaklar
Burger, J.M., (2006). Kişilik, Kaknüs Yayınları, İstanbul.
Gençtan, E., (2008). Psikanaliz ve Sonrası, Metis Yayınları, 13. Basım, İstanbul.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 1 0 0 0 0 -
PY2 0 0 0 0 0 -
PY3 0 0 0 0 0 -
PY4 0 0 0 0 0 -
PY5 0 0 0 0 0 -
PY6 0 0 0 0 0 -
PY7 0 0 0 0 0 -
PY8 0 0 0 0 0 -
PY9 3 0 0 0 0 -
PY10 0 0 0 0 0 -
PY11 2 0 0 0 0 -
PY12 1 0 0 0 0 -
PY13 1 0 0 0 0 -
PY14 1 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 1 50 50
Final 1 2 2
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 82
Dersin AKTS Kredisi 3,0