Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Eğitim Psikolojisi FLS305 5. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. SEDEF ÜNSAL SEYDOOĞULLARI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Katılımcılar eğitim ve psikoloji arasındaki ilişkiyi şu konular ışığında inceleyebileceklerdir: psikoloji ve eğitim psikolojisi, eğitim psikolojisinin temel kavramları, gelişimin temel kavramları, ergenlik döneminde gelişim, ahlak gelişimi, öğrenmenin kapsamı, pekiştirme, insanın öğrenmesi, güdülenmenin doğası ve tanımı, sınıfta zaman yönetimi ve disiplin kuralları.
Dersin İçeriği
Ders Öğrenme Kazanımları - Eğitimin sosyal kimlik edinme açısından önemini kavrama
- Eğitimin toplumsal açıdan önemini değerlendirme
- Eğitim-Psikoloji ilişkisini irdeleyebilme
- Gelişim özelliklerinin öğrenmedeki etkilerini belirleyebilme
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Psikoloji ve eğitim psikolojisi
2. Hafta Eğitim psikolojisinin temel kavramları
3. Hafta Gelişim
4. Hafta Gelişimin temel kavramları
5. Hafta Ergenlik döneminde gelişim
6. Hafta Ahlak gelişimi
7. Hafta Öğrenmenin kapsamı
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Pekiştirme
10. Hafta İnsanın öğrenmesi
11. Hafta İnsanın öğrenmesi
12. Hafta Güdülenmenin doğası ve tanımı
13. Hafta Sınıfta zaman yönetimi ve disiplin kuralları
14. Hafta Sınıfta zaman yönetimi ve disiplin kuralları
Kaynaklar
Eğitim Psikolojisi (Gelişim-Öğrenme-Öğretme), Münire Erden,Yasemin Akman, Arkadaş Yayınları, Ankara, 2008
Eğitim Psikolojisi, Ziya Selçuk, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, 2014
Eğitim Psikolojisi - Kuram ve Uygulama, Robert E. Slavin,Nobel Yayın
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 1 0 0 0 0 -
PY2 0 0 0 0 0 -
PY3 0 0 0 0 0 -
PY4 0 0 0 0 0 -
PY5 0 0 0 0 0 -
PY6 1 0 0 0 0 -
PY7 0 0 0 0 0 -
PY8 0 0 0 0 0 -
PY9 0 0 0 0 0 -
PY10 0 0 0 0 0 -
PY11 1 0 0 0 0 -
PY12 0 0 0 0 0 -
PY13 0 0 0 0 0 -
PY14 0 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 14 2 28
Ödev 2 14 1 14
Final 1 2 2
Uygulama DS 14 3 42
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 116
Dersin AKTS Kredisi 3,0