Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Siyaset Felsefesi FLS304 6. Yarıyıl 3 + 0 3,0 6,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Aysun AYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste siyaset felsefesi alanının temel kavram ve problemleri ele alınacak, siyaset, özgürlük, adalet, eşitlik, mülkiyet, haklar, kanun, otorite, birey ve devlet kavramları farklı düşünürlerin görüşleri çerçevesinde analiz edilecekir.
Dersin İçeriği Temel siyaset felsefesi kuramlarının ele alınması
Ders Öğrenme Kazanımları - Siyaset felsefesinin temel kavramlarını öğrenme
- Siyaset felsefesinin temel problemlerini analiz etme
- Siyaset felsefesi tarihini ve siyaset filozoflarının görüşlerini öğrenme
- Siyaset felsefesi kuramlarını karşılaştırma ve analiz etme
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Giriş
2. Hafta Siyaset ve ilgili ve ilişkili kavramlar
3. Hafta Siyaset Felsefesinin Temel Problemleri
4. Hafta Siyaset Felsefesinin Ortaya Çıkışı ve Tarihi
5. Hafta Antik Yunan Dönemi Siyaset Felsefesi
6. Hafta Ortaçağ ve Yeniçağ’da Siyaset Felsefesi
7. Hafta 20.yy Siyaset Felsefesi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Devlet, Devletin Ortaya Çıkışı ve Temel Teoriler
10. Hafta Devlet ve Birey İlişkisi
11. Hafta Devlet, Birey ve Özgürlük
12. Hafta Eşitlik, Adalet ve Hak
13. Hafta Çağdaş Siyaset Kuramları
14. Hafta Genel Değerlendirme
15. Hafta Final
Kaynaklar
Derda Küçükalp, Siyaset Felsefesi, Say Yayınları, 2011.
Nevzat Can, Siyaset Felsefesi Problemleri, Elis Yayınları, 2005.
Neşet Toku, Siyaset Felsefesine Giriş, Kaknüs Yay., İstanbul, 2005.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 5 0 0 0 0 -
PY2 5 0 0 0 0 -
PY3 4 0 0 0 0 -
PY4 4 0 0 0 0 -
PY5 3 0 0 0 0 -
PY6 4 0 0 0 0 -
PY7 4 0 0 0 0 -
PY8 4 0 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 0 -
PY10 3 0 0 0 0 -
PY11 2 0 0 0 0 -
PY12 4 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 1 40 40
Final 1 3 3
Uygulama 15 6 90
Sınıf İçi Etkinlik 14 3 42
Toplam İş Yükü 178
Dersin AKTS Kredisi 6,0