Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
19. Yüzyıl Felsefesi FLS302 6. Yarıyıl 4 + 0 4,0 6,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Adnan ESENYEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı 19. Yüzyılın belli başlı filozoflarını ve düşüncelerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği Kant sonrası Alman İdealizmi. Fichte, Schelling, Hegel, Kierkegaard, Schopenhauer, Marx, Comte, Nietzsche, Dilthey.
Ders Öğrenme Kazanımları - Alman İdealizmini kavrar. Grasps German Idealism.
- Alman İdealizmine yönelik eleştirileri idrak eder.
- Materyalizm ve İdealizm arasındaki karşıtlığın felsefi temellerini görebilir.
- Varoluşçuluk, Pozitivizm ve Hermeneutik gibi felsefi akımların çıkış noktasını idrak edebilir
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Alman İdealizminin Doğuşu
2. Hafta Fichte
3. Hafta Schelling
4. Hafta Hegel
5. Hafta Hegel
6. Hafta Kierkegaard
7. Hafta Schopenhauer
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Marx
10. Hafta Comte
11. Hafta Dilthey
12. Hafta Nietzsche
13. Hafta Nietzsche
14. Hafta Nietzsche
15. Hafta Genel Değerlendirme
Kaynaklar
• Hegel: Bilinç Problemi, Köle-Efendi Diyalektiği Praksis Felsefesi, Tülin Bumin, Alan Yayınları, İstanbul, 1987.
• Hegel Üzerine, W.T.Stace, Çev: Murat Belge, V Yayınları, Ankara 1986.
• Schopenhauer ve İnsan ,Kuçuradi, , Yankı Yayınları, İstanbul 1965.
• Felsefe Parçaları ya da Bir Parça Felsefe, Sören Kierkegaard, çev. Doğan Şahiner, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2005.
• Korku ve Titreme, Sören Kıerkegaard, çev. İbrahim Kapaklıkaya, Anka Yayınları, İstanbul 2002.
• Tragedyanın Doğuşu ,Friedrich Nietzche,. Çev. Mustafa Tüzel, İthaki Yayınları, İstanbul, 2005
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 -
PY2 4 0 0 0 0 -
PY3 4 0 0 0 0 -
PY4 4 0 0 0 0 -
PY5 5 0 0 0 0 -
PY6 4 0 0 0 0 -
PY7 5 0 0 0 0 -
PY8 5 0 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 0 -
PY10 4 0 0 0 0 -
PY11 4 0 0 0 0 -
PY12 5 0 0 0 0 -
PY13 3 0 0 0 0 -
PY14 3 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 40 40
Ödev 1 1 50 50
Final 1 40 40
Sınıf İçi Etkinlik 14 4 56
Toplam İş Yükü 186
Dersin AKTS Kredisi 6,0