Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
18. Yüzyıl Felsefesi FLS301 5. Yarıyıl 4 + 0 4,0 6,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Adnan ESENYEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı 18. Yüzyılın belli başlı filozoflarını tanıtmak ve Aydınlanma düşüncesini irdelemektir.
Dersin İçeriği Aydınlanma Düşüncesi, İskoç Aydınlanması, Fransız Aydınlanması, Alman Aydınlanması. Adam Smith, David Hume, Voltaire, Montesquieu, Condorcet, Condillac, Diderot, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant.
Ders Öğrenme Kazanımları - Aydınlanma felsefesinin temel görüşlerini kavrar
- Aydınlanma düşüncesinde bilimin rolünü kavrar
- İlerleme fikrini ve insan hakları düşüncesini idrak eder
- Aydınlanma fikrine eleştirel bir bakış getirebilir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Aydınlanma Nedir?
2. Hafta İskoç Aydınlanması
3. Hafta David Hume
4. Hafta David Hume
5. Hafta David Hume
7. Hafta Voltaire
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Diderot
10. Hafta Jean-Jacques Rousseau
11. Hafta Jean-Jacques Rousseau
12. Hafta Immanuel Kant
13. Hafta Immanuel Kant
14. Hafta Immanuel Kant
15. Hafta Genel Değerlendirme
Kaynaklar
Aydınlanma Felsefesi, Ahmet Cevizci, Say yayınları İstanbul ,2016
İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, David Hume, Bilgesu Yayıncılık, İstanbul ,2016.
Felsefe Konuşmaları, Denis Diderot, İş bankası yayınları, İstanbul, 2016
Emile, Jean-Jacques Rousseau, İş bankası yayınları, İstanbul, 2017.
İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı Üzerine Jean-Jacques Rousseau , Say yayınları İstanbul ,2016.
Prolegomena, Immanuel Kant, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara.2011
Pratik Aklın Eleştirisi, Immanuel Kant, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara.2002.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 -
PY2 4 0 0 0 0 -
PY3 4 0 0 0 0 -
PY4 4 0 0 0 0 -
PY5 4 0 0 0 0 -
PY6 5 0 0 0 0 -
PY8 5 0 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 0 -
PY10 4 0 0 0 0 -
PY11 4 0 0 0 0 -
PY12 5 0 0 0 0 -
PY13 3 0 0 0 0 -
PY14 3 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 40 40
Ödev 1 1 50 50
Final 1 40 40
Sınıf İçi Etkinlik 14 4 56
Toplam İş Yükü 186
Dersin AKTS Kredisi 6,0