Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Modern Mantık FLS210 4. Yarıyıl 4 + 0 4,0 6,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Adnan ESENYEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Mantığın sembolleştirilme sürecini, önermeler mantığı ile niceleme mantığı üzerinden kavramak.
Dersin İçeriği Simgeleştirme, kümeler mantığı, kavramların sembolleştirilmesi, doğruluk tablosu ile tutarlılık, geçerlilik ve eşdeğerliğin denetlenmesi, çözümleyici çizelge ile tutarlılık, geçerlilik ve eşdeğerliğin denetlenmesi. Niceleme mantığı ve niceleyiciler
Ders Öğrenme Kazanımları - Sembolik mantığın temel kavramlarını açıklayabilme
- Sembolik önermeler mantığını kullanarak günlük dildeki akıl yürütmeleri çözümleyebilme.
- Önermeler mantığında doğruluk tablosu yöntemini kullanarak önermeleri denetleyebilme.
- Önermeler mantığında çözümleyici çizelgeyi kullanarak önermeleri denetleyebilme.
- Niceleme mantığında önermelerin çözümleyici çizelge ile denetleyebilme.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Sembolik mantık.
2. Hafta Önermelerin sembolleştirilmesi.
3. Hafta Doğruluk Tablosu
4. Hafta Doğruluk Tablosu ile tutarlılık denetlemesi
5. Hafta Doğruluk Tablosu ile geçerlilik denetlemesi
6. Hafta Doğruluk Tablosu ile eşdeğerlilik denetlemesi
7. Hafta Doğruluk Tablosu ile eşdeğerlilik denetlemesi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Çözümleyici çizelge yöntemi
10. Hafta Çözümleyici çizelge yöntemi ile tutarlılık denetlemesi
11. Hafta Consistency test by using Analytic table
12. Hafta Çözümleyici çizelge yöntemi ile eşdeğerlilik denetlemesi
13. Hafta Niceleme mantığı
14. Hafta Çözümleyici çizelge yöntemi ile niceleme mantığında tutarlılık ve geçerlilik denetlemesi
15. Hafta Çözümleyici çizelge yöntemi ile niceleme mantığında eşdeğerlilik denetlemesi
Kaynaklar
Mantık, Kadir Çüçen, Sentez Yayıncılık, İstanbul, 2012.
Mantık, Doğan Özlem, Notos Yayınları, İstanbul, 2011.
Klasik Mantık / Prof. Dr. Necati Önder, Vadi Yayınları, İstanbul, 2009.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 0 -
PY2 4 0 0 0 0 0 -
PY3 5 0 0 0 0 0 -
PY4 4 0 0 0 0 0 -
PY5 5 0 0 0 0 0 -
PY6 4 0 0 0 0 0 -
PY7 4 0 0 0 0 0 -
PY8 3 0 0 0 0 0 -
PY9 3 0 0 0 0 0 -
PY10 5 0 0 0 0 0 -
PY11 3 0 0 0 0 0 -
PY12 3 0 0 0 0 0 -
PY13 1 0 0 0 0 0 -
PY14 1 0 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 60 60
Final 1 60 60
Uygulama 1 10 10
Sınıf İçi Etkinlik 14 4 56
Toplam İş Yükü 186
Dersin AKTS Kredisi 6,0