Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Klasik Mantık FLS209 3. Yarıyıl 4 + 0 4,0 6,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Adnan ESENYEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Mantığın tarihsel süreci, kavram ve terimleri, tanım ve bölme, hüküm ve önerme, akıl yürütme konularını incelemektir.
Dersin İçeriği Mantığın tarihi. Akılyürütme ilkeleri, Cins Tür, Ayrım, Önermeler Mantığı, kıyas çeşitleri. Venn şemaları.
Ders Öğrenme Kazanımları - Klasik mantığın temel kavramlarını tanımlayabilme ve örneklendirebilme
- Akıl yürütme türlerini açıklayabilme
- Mantık ilkelerini açıklayabilme
- Kavram türlerini sınıflandırabilme
- Önerme türlerini açıklayabilme ve ayırt edebilme
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Mantık nedir?
2. Hafta Mantığın Tarihçesi
3. Hafta Akıl Yürütme Çeşitleri
4. Hafta Kavram Çeşitleri
5. Hafta Kavramlar Arası İlişkiler
6. Hafta Beş Tümel
7. Hafta Tanım ve Bölme
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Önerme Türleri
9. Hafta Önerme Türleri
10. Hafta Önermeler Arası İlişkiler
11. Hafta Kıyasın Tanımlanması
12. Hafta Kıyas Çeşitleri
13. Hafta Kıyas Çeşitleri
14. Hafta Venn şemaları
15. Hafta Venn şemaları
Kaynaklar
Mantık, Kadir Çüçen, Sentez Yayıncılık, İstanbul, 2012
Mantık, Doğan Özlem, Notos Yayınları, İstanbul, 2011.
Klasik Mantık / Prof. Dr. Necati Önder, Vadi Yayınları, İstanbul, 2009.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 0 -
PY2 4 0 0 0 0 0 -
PY3 5 0 0 0 0 0 -
PY4 4 0 0 0 0 0 -
PY5 5 0 0 0 0 0 -
PY6 4 0 0 0 0 0 -
PY7 4 0 0 0 0 0 -
PY8 3 0 0 0 0 0 -
PY9 3 0 0 0 0 0 -
PY10 5 0 0 0 0 0 -
PY11 3 0 0 0 0 0 -
PY12 3 0 0 0 0 0 -
PY13 1 0 0 0 0 0 -
PY14 1 0 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 60 60
Final 1 60 60
Uygulama 1 10 10
Sınıf İçi Etkinlik 14 4 56
Toplam İş Yükü 186
Dersin AKTS Kredisi 6,0