Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Kültür Sosyolojisi FLS208 4. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Örgün
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Furkan DÜZENLİ
Dersi Verenler Öğr. Gör. Furkan DÜZENLİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrenciler kültüre dair temel kavramları, kültür teorisini, kültürel öğrenme süreçlerini, kültürlenme, asimilasyon, modernite ve güncel tartışmaları öğrenecekler, kültüre yönelik farklı yaklaşımları ayırt edebileceklerdir.
Dersin İçeriği Kültür Sosyolojisi
Ders Öğrenme Kazanımları - Kültürle ilgili genel kavramları öğrenme
- Kültürle ilgili genel kavramları öğrenme
- Modern kültür ve modernleşmeye dair kavramları öğrenme
- Modern kültür ve modernleşmeye dair kavramları öğrenme
- Kültürel öğrenme süreçlerini anlama
- Kültürel öğrenme süreçlerini anlama
- Kültüre yönelik eleştirel bakış açısında sahip olma
- Kültüre yönelik eleştirel bakış açısında sahip olma
- Kültür sosyolojisi ve politik kültüre dair eleştirileri anlama
- Kültür sosyolojisi ve politik kültüre dair eleştirileri anlama
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Kültür nedir ve nasıl ortaya çıkar?
1. Hafta Kültür nedir ve nasıl ortaya çıkar?
2. Hafta Fikir ve sembol olarak kültür
2. Hafta Fikir ve sembol olarak kültür
3. Hafta Bir sistem olarak kültür kavramı ve haritası
3. Hafta Bir sistem olarak kültür kavramı ve haritası
4. Hafta Kültür kuramı
4. Hafta Kültür kuramı
5. Hafta Değişme kavramının sınırları
5. Hafta Değişme kavramının sınırları
6. Hafta Kültürel öğrenme süreçleri: içerikler, ilişkiler
6. Hafta Kültürel öğrenme süreçleri: içerikler, ilişkiler
7. Hafta Kültürlenme, özümseme, asimilasyon
7. Hafta Kültürlenme, özümseme, asimilasyon
8. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Modern kültür ve modernleşme
9. Hafta Modern kültür ve modernleşme
10. Hafta Modern kültür ve içinde yaşadığımız kültür
10. Hafta Modern kültür ve içinde yaşadığımız kültür
11. Hafta Modern kültüre dair güncel tartışmalar
11. Hafta Modern kültüre dair güncel tartışmalar
12. Hafta Sosyolojik açıdan kültürün önemi
12. Hafta Sosyolojik açıdan kültürün önemi
13. Hafta Kültüre dair farklı yaklaşımlar
13. Hafta Kültüre dair farklı yaklaşımlar
14. Hafta Kültür sosyolojisi ve politik kültüre dair eleştiriler
14. Hafta Kültür sosyolojisi ve politik kültüre dair eleştiriler
Kaynaklar
• Türkiye’de Köy Sosyolojisi, Orhan Türkdoğan, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2008.
• Köy Sosyolojisi Okuma Kitabı, Oğuz Arı, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 1985.
• Kültür Sosyolojisi: Kültür Sosyolojisine ve Metodolojisine Giriş / Anton C. Zijderveld, Açılım Kitap, İstanbul, 2013. • Kültür Sosyolojisi, Kollektif, Hece Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2006. • Kültür ve Toplum:Güncel Tartışmalar / Jeffery C. Alexander , Steven Seidman, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2013. • İnsan ve Kültür, Bozkurt Güvenç. 8. Basım, Remzi Kitap, İstanbul, 1999.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY1 4 5 5 5 5 5 40,60
PY2 4 5 5 5 5 5 40,60
PY3 4 5 5 5 5 5 40,60
PY11 5 5 5 5 5 5 40,60
PY12 4 4 4 4 4 4 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 4
Dersin AKTS Kredisi 3,0