Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Kent Sosyolojisi FLS207 3. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi Şevket Ercan KIZILAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrenciler, şehirlerin sosyal temellerini analiz edebilmek için kentleşmenin temel kavramlarını, kentleşmenin tarihsel gelişimini ve yapılarını, kurumlarını öğreneceklerdir.
Dersin İçeriği
Ders Öğrenme Kazanımları - Modern şehirleri analiz yapan kuramları kavrayabilme
- Türkiye’de kentleşme sürecini analiz edebilme
- Kentsel politikalarını değerlendirebilme
- Modern kent teorilerini açıklayabilme
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Kent kavramı
2. Hafta Sanayi öncesi kent
3. Hafta Kent teorileri
4. Hafta Çağdaş kent kuramları
5. Hafta Kentleşme
6. Hafta Türkiye’de kentleşme
7. Hafta Gecekondulaşma
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Kent ve kimlik
10. Hafta Kent ve kimlik
11. Hafta Kent ve göç
12. Hafta Kent ve yoksulluk
13. Hafta Modern zamanlarda kent
14. Hafta Dünya Kenti
Kaynaklar
• Kent Sosyolojisi, Hüseyin Bal, Fakülte Kitabevi, İstanbul, 2011.
• The Urban Experience, Fischer, C. S. Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1984.
• Ekonomik ve Sosyal Yönleriyle Türkiye’de Kentlileşme, K. Kartal, Yurt Yayınları, Ankara, 1983
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 14 2 28
Final 1 2 2
Uygulama 14 2 28
Uygulama DS 14 2 28
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 116
Dersin AKTS Kredisi 3,0