Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Sosyal Psikoloji FLS206 4. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. SEDEF ÜNSAL SEYDOOĞULLARI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sosyal psikoloji alanını tanıtmak, çeşitli sosyal olguların arkasında yatan dinamikleri öğrenmelerini sağlayacak kuramsal çerçevelerin bilgisini vermek ve bu sosyal psikolojik süreçlere yönelik eleştirel bakış açısı kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Ders Öğrenme Kazanımları - Sosyal olguların sosyal psikolojik değerlendirmesini yapabilme.
- Sosyal psikolojideki kuramsal paradigmaları tanımlayabilme, karşılaştırabilme, yorumlama.
- Algı, sosyal biliş, etkili iletişim ve propaganda konularına ilişkin kuramsal açıklamaları ve uygulamaları bilme
- Psikoloji ve sosyoloji arasında ilişki kurabilme.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Sosyal psikoloji nedir?
2. Hafta Sosyal psikolojinin tarihsel gelişimi
3. Hafta Sosyal etki ve uyma
4. Hafta Tutumlar
5. Hafta Tutumlar
6. Hafta Tutum değişimine kuramsal yaklaşımlar
7. Hafta Tutum değişimine kuramsal yaklaşımlar
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta İletişim, propaganda: tutum değiştirme süreci
10. Hafta İletişim, propaganda: tutum değiştirme süreci
11. Hafta Sosyal biliş
12. Hafta Sosyal biliş
13. Hafta Grup yapısı ve dinamiği
14. Hafta Grup-birey arsındaki ilişki
Kaynaklar
• Yeni İnsan ve İnsanlar, Çiğdem Kağıtçıbaşı, Evrim Yayınları, İstanbul, 2008
• Sosyal Psikoloji, Aronson, Wilson, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2012.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 5 5 5 5 5 40,60
PY2 4 4 4 4 4 40,60
PY3 3 3 3 3 3 40,60
PY4 4 4 4 4 4 40,60
PY5 5 5 5 5 5 40,60
PY6 3 3 3 3 3 40,60
PY7 3 3 3 3 3 40,60
PY8 3 3 3 3 3 40,60
PY9 3 3 3 3 3 40,60
PY10 4 4 4 4 4 40,60
PY11 5 5 5 5 5 40,60
PY12 3 3 3 3 3 40,60
PY13 5 5 5 5 5 40,60
PY14 5 5 5 5 5 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 14 1 14
Kısa Sınav 1 2 2 4
Final 1 2 2
Uygulama 14 1 14
Uygulama DS 14 1 14
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 78
Dersin AKTS Kredisi 3,0