Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Gelişim Psikolojisi FLS205 3. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Örgün
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Erol UĞUR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı yaşam boyu gelişimin kuramsal bilgiler ve yeni araştırma bulguları ışığında tartışılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında gelişim biliminin temelleri, fiziksel ve motor gelişim, algı, biliş ve dil gelişimi, kişilik ve insan gelişimindeki sosyal bağlamlar ele alınmaktadır.
Ders Öğrenme Kazanımları - Gelişim psikolojisinin temel kavramlarını açıklar.
- Yaşam boyu gelişim perspektifini fiziksel, bilişsel ve sosyal-duygusal gelişim alanları için açıklar
- İnsan gelişimini açıklayan kuramları tarihsel ve çağdaş boyutları ile tartışır.
- Yaşa bağlı değişimleri ayırt eder
- Gelişim psikolojisi araştırma bulgularını değerlendirir
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Giriş
2. Hafta İnsan gelişiminde kavramlar ve kuramlar
3. Hafta Kültür ve gelişim
4. Hafta Gelişim psikolojisinde araştırma
5. Hafta Fiziksel ve motor gelişim
6. Hafta Algı gelişimi
7. Hafta Bilişsel gelişim
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Dil gelişimi
10. Hafta Kişilik gelişimi
11. Hafta Gelişimde sosyal bağlamlar
12. Hafta Gelişimde sosyal bağlamlar
13. Hafta Uygulamalı gelişim psikolojisi
14. Hafta Uygulamalı gelişim psikolojisi
15. Hafta Genel Değerlendirme ve Yorumlama
Kaynaklar
Bekir Onur, Gelişim Psikolojisi, İmge Kitabevi, İstanbul, 2014.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY1 1 0 0 0 0 0 -
PY2 0 0 0 0 0 0 -
PY3 0 0 0 0 0 0 -
PY4 1 0 0 0 0 0 -
PY5 1 0 0 0 0 0 -
PY6 0 0 0 0 0 0 -
PY7 0 0 0 0 0 0 -
PY8 0 0 0 0 0 0 -
PY9 0 0 0 0 0 0 -
PY10 0 0 0 0 0 0 -
PY11 3 0 0 0 0 0 -
PY12 0 0 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer