Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Epistemoloji FLS204 4. Yarıyıl 3 + 0 3,0 6,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Örgün
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Aysun AYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Epistemolojinin temel konularının ve bilgi kuramlarının öğrenilmesidir.
Dersin İçeriği Bilgi problemi, doğruluk, gerçeklik, kesinlik, olanaklılk, sınırlılık kavramları çerçevesinde ele alınacaktır.
Ders Öğrenme Kazanımları - Bilginin tanımının kavranılması
- Epistemolojinin temel kavramlarının anlaşılması
- Bilgi probleminin farklı bakış açılarından ele alınması
- Filozofların bilgi kuramlarını analiz edilmesi
- Bilgi kuramlarının karşılaştırılması
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Giriş
2. Hafta Epistemolojinin Konusu ve Sınırları
3. Hafta Bilginin Tanımı
4. Hafta Epistemolojinin Temel Kavramları
5. Hafta Epistemolojinin Temel Kuramları
6. Hafta Doğruluk ve Yargı Problemi
7. Hafta Bilginin Olanaklılığı Problemi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Bilginin Kesinliği ve Gerçekliği Problemi
10. Hafta Rasyonalist Epistemoloji
11. Hafta Empirisist Epistemoloji
12. Hafta Kant Epistemolojisi
13. Hafta Çağdaş Epistemoloji
14. Hafta Analitik Felsefe ve Bilgi Problemi
15. Hafta Genel Değerlendirme
Kaynaklar
Ahmet Cevizci, Bilgi Felsefesi, Say Yayınları, İstanbul, 2008.
John Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, Say Yayıncılık, İstanbul, 1992.
Kadir Çüçen, Bilgi Felsefesi, Sentez Yayıncılık, Bursa, 2012.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 0 -
PY2 5 0 0 0 0 0 -
PY3 4 0 0 0 0 0 -
PY4 4 0 0 0 0 0 -
PY5 5 0 0 0 0 0 -
PY6 5 0 0 0 0 0 -
PY7 3 0 0 0 0 0 -
PY8 5 0 0 0 0 0 -
PY9 2 0 0 0 0 0 -
PY10 4 0 0 0 0 0 -
PY11 1 0 0 0 0 0 -
PY12 2 0 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 1 30 30
Final 1 3 3
Uygulama DS 15 6 90
Sınıf İçi Etkinlik 14 3 42
Toplam İş Yükü 168
Dersin AKTS Kredisi 6,0