Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Ontoloji FLS203 3. Yarıyıl 3 + 0 3,0 6,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Aysun AYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Varlık problemine bir giriş yapmak ve felsefe tarihi boyunca önemli varlık görüşlerimi öğrenciye tanıtmak.
Dersin İçeriği Ontoloji teriminin kökeni. “Varlık nedir?”, İdealizm, Realizm, Tümeller Tartışması. Modern varlık görüşleri. Heidegger ve Varlığın unutuluşu.
Ders Öğrenme Kazanımları - To gain awareness for asking a question regarding being.
- Ontoloji kavramının etimolojik kökenini öğrenme.
- laton ve Aristoteles’te varlık probleminin içerimlerine vakıf olma.
- Hegel ve Heidegger’de varlığın anlamını yorumlamak.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Varlığın anlamı nedir?” sorusunu önemi ve önceliği
2. Hafta Parmenides ve Herakleitos’ta varlık.
3. Hafta Platon’da ideal ve görünen Varlık arasındaki fark.
4. Hafta Aristoteles’te töz olarak varlık
5. Hafta Aristoteles’te töz olarak varlık.
6. Hafta Rasyonalizm ve Varlık
7. Hafta Empirizm ve Varlık
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Hegel’de Geist olarak Varlık
10. Hafta Schopenhauer’de isteme olarak Varlık
11. Hafta Heidegger ve Varlığın unutuluşu
12. Hafta Heidegger ve Varlığın unutuluşu
13. Hafta Bilim ve Varlık
14. Hafta Bilim ve Varlık
15. Hafta Genel Değerlendirme
Kaynaklar
Varlık Felsefesi, Kadir Çüçen, Melek Zeynep Zafer, Adnan Esenyel, Ezgi Kitabevi, 2011.
Metafizik, Aristoteles, Çev., A. Arslan, Ege Üni. Yay., İzmir, 1985.
Diyaloglar, Platon, Remzi Kitapevi, 2. Baskı, İstanbul, 2016
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 -
PY2 4 0 0 0 0 -
PY3 4 0 0 0 0 -
PY4 4 0 0 0 0 -
PY5 5 0 0 0 0 -
PY6 4 0 0 0 0 -
PY7 5 0 0 0 0 -
PY8 5 0 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 0 -
PY10 4 0 0 0 0 -
PY11 3 0 0 0 0 -
PY12 3 0 0 0 0 -
PY13 1 0 0 0 0 -
PY14 1 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 40 40
Ödev 1 1 50 50
Final 1 40 40
Sınıf İçi Etkinlik 14 3 42
Toplam İş Yükü 172
Dersin AKTS Kredisi 6,0