Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
17. Yüzyıl Felsefesi FLS202 4. Yarıyıl 4 + 0 4,0 6,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Melek Zeynep ESENYEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı modern felsefenin başlangıcını filozofların görüşleri ışığında irdelemek.
Dersin İçeriği Bacon, Hobbes, Descartes, Spinoza, Leibniz ve Locke. Empirizm ve Rasyonalizm karşıtlığı, Yöntem sorunu, Ruh-Beden İlişkisi, Bilginin kaynağı sorunu ve Toplum Sözleşmesi,
Ders Öğrenme Kazanımları - Modern felsefenin ortaya çıkış koşullarını kavrar.
- . Özne merkezli felsefenin ilkelerini yorumlayabilir.
- .Rasyonalizm ve Empirizm arasındaki farklılıkları idrak eder.
- Ruh-beden arasındaki ilişki, istemenin özgürlüğü ve bilginin kaynağı ile yöntemi gibi alanlara ilişkin yorumlar getirebilir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Modern felsefenin ortaya çıkışı.
2. Hafta Francis Bacon ve Tümevarım yöntemi
3. Hafta Thomas Hobbes ve politik felsefe
4. Hafta Rene Descartes ve yöntem
5. Hafta Rene Descartes ve kartezyen uzlaşım
6. Hafta Spinoza ve Panteizm
7. Hafta Spinoza ve Özgürlük
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Gottfried Wilhelm Leibniz ve Monadoloji
10. Hafta Gottfried Wilhelm Leibniz ve kötülük problemi.
11. Hafta John Locke ve doğuştancılık eleştirisi
12. Hafta John Locke ve toplum sözleşmesi
13. Hafta George Berkeley ve maddenin inkarı
14. Hafta George Berkeley ve idealizm
15. Hafta Genel Değerlendirme
Kaynaklar
Felsefenin İlkeleri Descartes, , Say yayınları, İstanbul 2010.
Yöntem Üzerine Konuşma Descartes, , Bulut Yay. İstanbul 2010.
Leviathan Hobbes, , Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2012.
Etika, Spinoza, Kabalcı yayınları, İstanbul 2011.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 -
PY2 4 0 0 0 0 -
PY3 4 0 0 0 0 -
PY4 4 0 0 0 0 -
PY5 5 0 0 0 0 -
PY6 4 0 0 0 0 -
PY7 5 0 0 0 0 -
PY8 5 0 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 0 -
PY10 4 0 0 0 0 -
PY11 4 0 0 0 0 -
PY12 5 0 0 0 0 -
PY13 3 0 0 0 0 -
PY14 3 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 40 40
Ödev 1 1 50 50
Final 1 40 40
Sınıf İçi Etkinlik 14 4 56
Toplam İş Yükü 186
Dersin AKTS Kredisi 6,0