Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi FLS201 3. Yarıyıl 4 + 0 4,0 6,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Örgün
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Melek Zeynep ESENYEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Ortaçağ ve Rönesans dönemlerinin temel kavram ve problemlerinin, bu dönemin düşünürlerinin görüşleri analiz edilerek ele alınması ve anlaşılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu derste Ortaçağ ve Rönesans düşünürlerinin felsefi teorileri ve metinleri ele alınacaktır.
Ders Öğrenme Kazanımları - Ortaçağ düşünürlerinin görüşlerini öğrenme
- Ortaçağ dönemindeki felsefi problem ve kavramları tartışma
- Rönesans düşünürlerinin görüşlerini öğrenme
- Rönesans dönemindeki felsefi kavram ve problemleri tartışma
- Ortaçağ ve Rönesans dönemlerindeki temel görüşleri karşılaştırma ve bu iki dönemin felsefe tarihindeki yerini analiz etme
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Giriş
2. Hafta Ortaçağ Felsefesinin Genel Özellikleri
3. Hafta Filozoflar: Augustinus
4. Hafta Filozoflar: Boethius-Anselmus
5. Hafta Filozoflar: Abelardus-Thomas Aquinas
6. Hafta Filozoflar: John Scotus-Ockhamlı William
7. Hafta Ortaçağ İslam Düşünürleri: Farabi-Gazali-İbn Rüşd-İbn Sina
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Rönesans Felsefesinin Genel Özellikleri
10. Hafta Dogmatizm Eleştirisi
11. Hafta Skolastik Felsefe Eleştirisi
12. Hafta Hümanizm
13. Hafta Filozoflar: Francis Bacon-Bruno
14. Hafta Yeni Bilim Anlayışı
15. Hafta Ortaçağ ve Rönesans Felsefelerinin Genel Değerlendirmesi
Kaynaklar
Kadir Çüçen, Orta Çağ ve Rönesans’ta Felsefe, Ezgi Yayınları, Bursa, 2010
Alain De Libera, Ortaçağ Felsefesi, Litera yayınları İstanbul 2005.
Çotuksöken, Betül ve Babür, Saffet. Orta Çağ'da Felsefe, İstanbul: Kabalcı Yayınları, 1993
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 0 -
PY2 5 0 0 0 0 0 -
PY3 4 0 0 0 0 0 -
PY4 5 0 0 0 0 0 -
PY5 3 0 0 0 0 0 -
PY6 4 0 0 0 0 0 -
PY7 4 0 0 0 0 0 -
PY8 4 0 0 0 0 0 -
PY9 3 0 0 0 0 0 -
PY11 2 0 0 0 0 0 -
PY12 4 0 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 4 4
Ödev 1 1 30 30
Final 1 4 4
Uygulama DS 15 6 90
Sınıf İçi Etkinlik 14 4 56
Toplam İş Yükü 184
Dersin AKTS Kredisi 6,0