Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Sosyoloji Tarihi FLS108 2. Yarıyıl 4 + 0 4,0 5,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Abdullah TAŞKESEN
Dersi Verenler Prof. Dr. Abdullah TAŞKESEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sosyal düşünce kavramı, eski çağda sosyal düşüncenin gelişmesi, sosyolojinin bir ilim olarak ortaya çıkmasını etkileyen düşünce akımları, Pozitivizm, İdealizm, Tabii hukuk teorisini incelemektir.
Dersin İçeriği
Ders Öğrenme Kazanımları - Sosyolojik düşüncenin doğuşunda rol oynayan önemli gelişmeleri ve düşünce akımlarını açıklayabilme
- Klasik dönemde sosyolojik düşüncenin gelişimine yön veren önemli sosyolojik yaklaşımları açıklayabilme
- Sosyolojinin tarihsel gelişimini tartışabilme
- Günlük yaşamdaki olaylara yönelik sosyolojik bir bakış açısı geliştirebilme
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta İbn-i Haldun
2. Hafta İbn-i Haldun
3. Hafta İbn-i Haldun
4. Hafta Rönesans ve Reform
5. Hafta Erasmus ve More
6. Hafta Bacon, Campenella
7. Hafta Descartes
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Locke
10. Hafta Machiavelli
11. Hafta Machiavelli
12. Hafta Machiavelli
13. Hafta Hobbes
14. Hafta Hobbes
Kaynaklar
• Sosyoloji Tarihi 1, Sezgin Kızılçelik, Anı Yayıncılık, Ankara, 2011.
• Raymond Aron-Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2006.
• Mukaddime, İbn-i Haldun, Dergah Yayınları, İstanbul, 2013.
• Prens, Machiavelli, Remzi Kitabevi, İstanbul.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 14 3 42
Final 1 2 2
Uygulama 14 4 56
Uygulama DS 14 2 28
Sınıf İçi Etkinlik 14 3 42
Toplam İş Yükü 172
Dersin AKTS Kredisi 5,0