Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Psikoloji Tarihi FLS106 2. Yarıyıl 4 + 0 4,0 5,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Erol UĞUR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı: öğrencilerin günümüz psikoloji biliminin felsefi ve fizyolojik kökenleri, bir bilim alanı olarak ortaya çıkışı, gelişimi, alt alanlara ayrışma süreci hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Psikolojideki Felsefi Etkiler, Modern Psikolojideki Felsefi Temeller, Empirizmin Psikolojiye Katkıları, Psikoloji Üzerindeki Fizyolojik Etkiler, Modern Psikolojinin Kuruluşu: Wilhelm Wundt, Yapısalcılık, İşlevselcilik, Uygulamalı Psikoloji, Klinik Psikoloji, Davranışçılık, Gestalt Psikolojisi, Psikanaliz ve Sonrası
Ders Öğrenme Kazanımları - Psikolojinin temellerini oluşturan felsefi yaklaşımları kavrayabilme;
- Psikolojinin alt alanlarının gelişimini tarihsel açıdan takip edebilme;
- Psikolojideki temel akımlarının oluşum ve gelişim süreçlerini, tüm alt alanlara etkilerini kavrayabilme;
- Psikoloji bilimini gelişim sürecindeki toplumsal değerleri kavrayabilme;
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Psikoloji tarihi çalışmaları
2. Hafta Felsefi etkiler
3. Hafta Fizyolojik etkiler
4. Hafta Yapısalcılık
5. Hafta İşlevselcilik
6. Hafta İşlevselcilik
7. Hafta Uygulamalı psikoloji
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Davranışçılık
10. Hafta Davranışçılık
11. Hafta Geştalt psikolojisi
12. Hafta Psikanaliz
13. Hafta Psikanaliz
14. Hafta Psikolojide çağdaş düşünceler
15. Hafta Genel Değerlendirme
Kaynaklar
Modern Psikoloji Tarihi, Duane P. Schultz & Sydney Ellen Schultz (Çev. Yasemin Aslay), Kaknüs Yayınları, 8. Basım İstanbul 2016.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 1 0 0 0 0 -
PY2 1 0 0 0 0 -
PY3 1 0 0 0 0 -
PY4 3 0 0 0 0 -
PY5 3 0 0 0 0 -
PY6 2 0 0 0 0 -
PY7 1 0 0 0 0 -
PY8 3 0 0 0 0 -
PY9 2 0 0 0 0 -
PY10 1 0 0 0 0 -
PY11 4 0 0 0 0 -
PY12 2 0 0 0 0 -
PY13 4 0 0 0 0 -
PY14 4 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 40 40
Ödev 1 1 35 35
Final 1 40 40
Sınıf İçi Etkinlik 14 4 56
Toplam İş Yükü 171
Dersin AKTS Kredisi 5,0