Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Felsefenin Temel Problemleri FLS104 2. Yarıyıl 3 + 0 3,0 6,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Adnan ESENYEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Felsefenin temel problemlerini öğrenciye eleştirel bir bakışla tanıtmak.
Dersin İçeriği Hayatın anlamı problemi, bilginin kaynağı problemi, dış dünyanın varoluşu problemi, uzamın ve zamanın neliği problemi, insan istemesinin özgürlüğü sorunu gibi “problem alanları” irdelenecek ve Platon, Aristoteles, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger gibi filozofların tarih boyunca bu problemlerin çözümüne yönelik sunduğu yanıtlar incelenecektir.
Ders Öğrenme Kazanımları - Felsefenin nasıl ve neden ortaya çıktığını anlamak.
- Felsefenin hangi problemler ile meşgul olduğunu kavramak
- Varlığın ne anlama geldiği sorusuna ilişkin yanıtları eleştirel bir bakışla yorumlamak.
- Bilginin olanağı, kaynağı ve nesnelliğine ilişkin argümanları değerlendirmek
- Tanrı’nın varlığına veya yokluğuna ilişkin argümanları karşılaştırmak.
- Yaşamın ne anlama geldiği sorusuna ilişkin verilen yanıtları karşılaştırmak.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Felsefenin ortaya çıkışını sağlayan koşullar ve nedenler
2. Hafta Felsefenin ortaya çıkışını sağlayan koşullar ve nedenler
3. Hafta Platon’da bilgi problemine giriş.
4. Hafta Platon’da bilgi problemine giriş.
5. Hafta Descartes’ta bilginin olanağına ilişkin septik argümanlar.
6. Hafta Descartes’ta bilginin olanağına ilişkin septik argümanlar.
7. Hafta Aristoteles’te Varlığın anlamı sorusu.
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Heidegger’de Varlığın anlamı sorusu.
10. Hafta Heidegger’de Varlığın anlamı sorusu.
11. Hafta Kozmolojik ve Ontolojik kanıtların karşılaştırılması.
12. Hafta Kötülük sorunu.
13. Hafta Schopenhauer’da insanın özgürlüğü ve yaşamın anlamı.
14. Hafta Nietzsche’de yaşamın anlamı
15. Hafta Genel Değerlendirme
Kaynaklar
için Felsefe Yaparız?, Jean-François Lyotard (Çev. Kurtuluş Dinçer), Pharmakon Yayınları, 1. Basım, Ankara 2016.
Felsefeye Giriş, Nigel Warburton(Çev. Mehmet Ata Arslan & Kerem Cankoçak) , Alfa Yayınları 2. Basım, İstanbul, Mart 2016.
Felsefenin Temel Disiplinleri, Heinz Heimsoeth, çev. Takiyettin Mengüşoğlu, Doğu Batı Yayınları,3. Basım, Ankara, 2007.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 DK6 Ölçme Yöntemi
PY1 5 0 0 0 0 0 0 -
PY2 5 0 0 0 0 0 0 -
PY3 5 0 0 0 0 0 0 -
PY4 4 0 0 0 0 0 0 -
PY5 5 0 0 0 0 0 0 -
PY6 4 0 0 0 0 0 0 -
PY7 5 0 0 0 0 0 0 -
PY8 5 0 0 0 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 0 0 0 -
PY10 4 0 0 0 0 0 0 -
PY11 3 0 0 0 0 0 0 -
PY12 3 0 0 0 0 0 0 -
PY13 2 0 0 0 0 0 0 -
PY14 4 0 0 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 40 40
Ödev 1 1 50 50
Final 1 40 40
Sınıf İçi Etkinlik 14 3 42
Toplam İş Yükü 172
Dersin AKTS Kredisi 6,0