Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İlkçağ Felsefesi II FLS102 2. Yarıyıl 3 + 0 3,0 6,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Örgün
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Aysun AYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İlkçağ Felsefesi I dersinin devamı niteliğindeki bu dersin amacı, Hellenistik dönem düşünürlerinin ve bu dönemin temel felsefi problemlerinin ele alınması ve anlaşılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu derste Aristoteles, Hellenitik felsefe, Stoacılar, Epikuros ve Septik düşünürlerin görüşleri ele alınacaktır.
Ders Öğrenme Kazanımları - İlkçağ düşünürlerinin görüşlerini öğrenme
- Hellenistik dönemdeki felsefi problem ve kavramları tartışma
- İlkçağ ve Hellenistik felsefesinin felsefe tarihindeki yerini kavrama
- İlkçağ ve Hellenistik felsefesinin felsefe tarihindeki etkilerini anlama
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Giriş
2. Hafta Aristoteles ve Temel Görüşleri
3. Hafta Aristoteles’in Doğa Felsefesi
4. Hafta Aristoteles’in Varlık Kuramı
5. Hafta Aristoteles’in Ahlak ve Siyaset Felsefesi
6. Hafta Aritoteles Felsefesinin Felsefe Tarihindeki Yeri ve Önemi
7. Hafta Hellenistik Felsefe’ye Giriş ve İlkçağ Felsefesi ile Karşılaştırma
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Epikuros ve Hazcı Felsefe
10. Hafta Erken Stoa Felsefesi
11. Hafta Septik Felsefe
12. Hafta Geç Stoa Felsefesi
13. Hafta Plotinos ve Görüşleri
14. Hafta Plotinos ve Yeni Platonculuk
15. Hafta Hellenistik Felsefenin Platoncu ve Aristotelesçi Köklerinin Analizi ve Genel Değerlendirmesi
Kaynaklar
Arslan, Ahmet. (2016), İlkçağ Felsefe Tarihi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, istanbul.
Cevizci, Ahmet. (2000), İlkçağ Felsefesi Tarihi, Asa Yayınları, Bursa
Aristoteles. (2012), Metafizik, (çev. Ahmet Arslan), Sosyal Yayınları, İstanbul.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 5 0 0 0 0 -
PY2 5 0 0 0 0 -
PY3 4 0 0 0 0 -
PY4 4 0 0 0 0 -
PY5 3 0 0 0 0 -
PY6 4 0 0 0 0 -
PY7 4 0 0 0 0 -
PY8 4 0 0 0 0 -
PY9 4 0 0 0 0 -
PY10 3 0 0 0 0 -
PY12 4 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 1 30 30
Final 1 3 3
Uygulama DS 15 6 90
Sınıf İçi Etkinlik 14 3 42
Toplam İş Yükü 168
Dersin AKTS Kredisi 6,0