Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AIB102 2. Yarıyıl 2 + 0 2,0 2,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Öğr. Gör. Tuğba AŞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Atatürk İlke ve İnkılâplarının amaçlarını öğretmek.
Dersin İçeriği
Ders Öğrenme Kazanımları - Atatürk ilke ve inkılâplarını tanımlayabilme, listeleyebilme.
- Dönemin işgalci güçleri karşısında direnişi gösteren Çanakkale savaşları öğrenme
- Türk inkılâp tarihini ve amacını kavrayabilme. İnkılâpları gerektiren sebepleri değerlendirebilme.
- Kuvayi Milli Mücadelesi, kongreler ve bu dönemde gerçekleşen müzakere ve anlaşmaları milli mücadele anlayışı bakış açısından analiz edebilme ve ilişkilendirebilme
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Atatürk ilke ve devrimlerinin özellikleri
2. Hafta Siyasal alandaki inkılâplar (Cumhuriyetin İlanı)
3. Hafta Siyasal Alandaki İnkılâplar (Halifeliğin Kaldırılması)
4. Hafta Çok partili düzene geçiş
5. Hafta Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i Sükûn Dönemi
6. Hafta Eğitim ve kültür alanında milli mücadele ve eğitim ve kültür inkılâbı
7. Hafta Sosyal yapıda ve sağlık alanında inkılâp
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Hukuk devrimi, anayasalar
10. Hafta İktisadî inkılâp
11. Hafta Atatürk dönemi Türk dış politikası
12. Hafta Atatürk ilkeleri ve Atatürkçü düşünce sistemi
13. Hafta Atatürk ilkeleri ve Atatürkçü düşünce sistemi
14. Hafta Yardımcı ilkeler, Türkiye’nin jeopolitik konumu
Kaynaklar
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, YÖK
• Nutuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 14 2 28
Ödev 2 14 2 28
Final 1 2 2
Uygulama 14 2 28
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 116
Dersin AKTS Kredisi 2,0