Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Türk Dili I TDB101 1. Yarıyıl 2 + 0 2,0 2,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Anadili ve anadil bilincini geliştirmek.
Dersin İçeriği Dilin Tanımı ve Özellikleri, Dil-kültür İlişkisi, Türk Dilinin Tarihsel Gelişimi ve Yapısı.
Ders Öğrenme Kazanımları - Türk dilinin gramatik yapısı hakkında bilgi sahibi olma
- Öğrencilerin Türkçe yazılı anlatımda kendilerini doğru ifade etmelerini sağlama.
- Öğrencilerin Türkçe metinleri doğru şekilde anlamalarını sağlama.
- Öğrencilerin kendilerini doğru ifade edebilmesine yardımcı olma.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Dil nedir? Dil-toplum, dil-kültür ve dil-düşünce arasındaki ilişkiler
2. Hafta Türkçe’nin yapısal ve ses özellikleri
3. Hafta Türkçe’de dil devrimi ve tarihsel gelişimi
4. Hafta Anlatım hataları ve konuşma kuralları
5. Hafta Okuma ve anlama çalışmaları, yazma teknikleri için bazı bilgiler
6. Hafta Sunum teknikleri, dilekçe ve özgeçmiş yazımı
7. Hafta Bazı metin çalışmaları; yazılı anlatım ve sözlü anlatım arasındaki ayrımlar
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Nasıl etkili konuşabiliriz? Temel diksiyon bilgileri.
10. Hafta Nasıl etkili konuşabiliriz? Temel diksiyon bilgileri.
11. Hafta Sesletim çalışmaları
12. Hafta Temel konuşma kuralları
13. Hafta İletişim türleri
14. Hafta Grup içi konuşma türleri
Kaynaklar
• Her Yönüyle Dil, Doğan Aksan, TDK Yayınları, Ankara, 1980.
• Türk Dili Yazılı Anlatım Sözlü Anlatım, Nesrin Bayraktar, Ercan Yadigar, H. İbrahim Bulan, Niyazi Sezen vd, Atlas Yayın Dağıtım, İstanbul, 2005.
• Türkçe Dilbilgisi, M. Kaya Bilegegil, İstanbul, 1982.
• Üniversiteler için Türk Dili, Muharrem Ergin, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1986.
• Türkçede Söz Dizimi ve Cümle Tahlilleri, Akçağ Yayınları, Ankara, 1995.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 14 2 28
Final 1 2 2
Uygulama 14 2 28
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 88
Dersin AKTS Kredisi 2,0