Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Atatürk İlk. ve İnk. Tar. I AIB101 1. Yarıyıl 2 + 0 2,0 2,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Öğr. Gör. Tuğba AŞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Atatürk İlke ve İnkılâplarının amaçlarını öğretmek ve benimsetmek.
Dersin İçeriği Fransız Devrimi ve etkileri, Osmanlı'da Batılılaşma Çabaları, Tanzimat ve Islahat Fermanları, I. ve II. Meşrutiyet ve Sonuçları, Balkan ve I. Dünya Savaşları, Mondros Mütarekesi, Ulusal Mücadelenin Başlaması, Ulusal Mücadelenin Başlaması, Sevr ve Lozan Antlaşmaları, Türk Siyasal Yaşamı.
Ders Öğrenme Kazanımları - Atatürk ilke ve inkılâplarını tanımlayabilme, listeleyebilme.
- Çanakkale savaşlarının tarihini öğrenme
- Türk inkılâp tarihini değerlendirebilme
- Kuvayi Milli Mücadelesi, kongreler, müzakere ve anlaşmaları değerlendirebilme
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Atatürk ilke ve inkılâplarının özellikleri
2. Hafta Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersini okumanın amacı ve inkılâp kavramı
3. Hafta Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışına ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bakış
4. Hafta Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması
5. Hafta Çanakkale savaşları
6. Hafta Mondros Ateşkes Antlaşması
7. Hafta İşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın Tepkisi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı
10. Hafta Milli mücadele için ilk adım, kongreler yolu ile teşkilâtlanma
11. Hafta Milli mücadele için ilk adım, kongreler yolu ile
12. Hafta Kuvayi Milliye ve Misak-ı Milli
13. Hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı
14. Hafta Milli mücadele: Mudanya’dan Lozan’a
Kaynaklar
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, YÖK
• Nutuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (19. - 20. Yüzyıl Türkiye Tarihi) / Orhan Doğan, Beta Basın Yayım, İstanbul, 2013.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 14 2 28
Ödev 2 14 2 28
Final 1 2 2
Uygulama 14 2 28
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 116
Dersin AKTS Kredisi 2,0