Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Sosyolojiye Giriş FLS107 1. Yarıyıl 4 + 0 4,0 5,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Prof. Dr. METİN KILIÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sosyoloji teorileri ve yöntemine ilişkin temel bilgileri edinmek ve toplumu oluşturan yapıları, kurumları ve ilişkileri, bir toplum içinde yaşayan insanların davranışlarını etkileyen grupsal ve toplumsal faktörleri incelemektir
Dersin İçeriği Sosyolojinin temel konu ve kavramları
Ders Öğrenme Kazanımları - Genel sosyolojik bir bakış açısı geliştirebilme.
- Sosyolojik düşüncenin kökenlerini ve sosyolojinin bilimsel bir disiplin olarak gelişimini açıklama
- Sosyolojinin tarihsel gelişimini tartışabilme
- Sosyolojik yöntemin temel özelliklerini ve sosyolojik araştırmanın aşamalarını açıklama
- Geleneksel ve çağdaş sosyoloji teorilerinin temel özelliklerini açıklama ve karşılaştırma.
- Sosyal olguları ve toplumla ilgili olan kavramları açıklama.
- Türkiye’de ve dünyadaki toplumsal kurumların temel özelliklerini açıklayabilme.
- Birey, grup ve toplum arasındaki karşılıklı sosyal etkileşim sürecini analiz edebilme.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Sosyolojinin tanımı, konusu, amacı
2. Hafta Sosyolojinin sınırları ve sosyal bilimler içindeki yeri
3. Hafta Sosyolojinin bir bilim olarak ortaya çıkışından önceki dönemde sosyal düşüncenin gelişimi
4. Hafta Sosyolojinin bir bilim olarak doğuşu ve gelişmesi, sosyolojinin doğuşuna öncülük yapan bazı sosyologların temel görüşleri
5. Hafta Birey, grup, toplum kavramları
6. Hafta Rol, statü ve sosyal ilişkiler
7. Hafta Rol, statü ve sosyal ilişkiler
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Determinizm ve sosyal ilişkileri etkileyen faktörler
10. Hafta Sosyal yapı ve sosyal değişme, sosyal çözülme ve bütünleşme
11. Hafta Sosyal yapı ve sosyal değişme, sosyal çözülme ve bütünleşme
12. Hafta Kurumlar - sosyal tabakalaşma
13. Hafta Kurumlar- sosyal tabakalaşma
14. Hafta Kültür, değer, norm
Kaynaklar
• Sosyoloji: Giriş, Kavramlar, Kurumlar, Süreçler ve Teroiler, Zeki Aslantürk ve M. Tayfun Amman, 9. Baskı, Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2013.
• Sosyoloji: Başlangıç Okumaları, Giddens, A. (Ed) (Çev. Günseli Altaylar), Say Yayınları, İstanbul, 2009.
• Yeni Atlantis, Bacon, Francis, (çev: Hamit Dereli), M.E.B, Ankara, 1966 Güneş Ülkesi, Campanella Tommaso, (çev: Veysel Atayman), Bordo- Siyah, İstanbul,2004.
• Sosyolojiye Giriş, Sezal İhsan (Ed.), Martı Kitabevi, Ankara, 2003
• Sosyolojiye Giriş, İhsan Çapcıoğlu ve Hayati Beşirli (Ed.), Grafiker Yayınları, Ankara, 2013
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 DK6 DK7 DK8 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PY2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PY3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PY4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PY5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PY6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PY7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PY8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PY9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PY10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PY11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PY12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PY13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PY14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 14 3 42
Ödev 2 14 4 56
Final 1 2 2
Uygulama 14 2 28
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 158
Dersin AKTS Kredisi 5,0