Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Psikolojiye Giriş FLS105 1. Yarıyıl 4 + 0 4,0 5,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. SEDEF ÜNSAL SEYDOOĞULLARI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin psikoloji alanına ilişkin temel kavramları tanımasını sağlamak, psikoloji biliminin tarihçesine bağlı olarak değişik düşünce okulları tarafından belirlendiğini göstermek, psikoloji alanında kullanılan araştırma yöntemlerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği Psikoloji alanına ilişkin temel kavram ve yaklaşımlar
Ders Öğrenme Kazanımları - Psikolojinin temel tanımlarını ve kavramlarını anlama
- Psikolojide tarihsel olarak ortaya çıkmış düşünce okullarını tanımlayabilme ve bunları karşılaştırma
- Psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerini değerlendirme ve bunları eleştirebilme ve bu yöntemleri örnekler üzerinde açıklayabilme
- Algı, öğrenme, gelişim ve bunlara ait alt kavramları tanımlayabilme ve bunlara ait kuramsal yaklaşımları açıklayabilme
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Bir sanat ve bilim olarak psikoloji
2. Hafta Evrim ve davranış
3. Hafta Genetik ve davranış
4. Hafta Davranışın gelişimi
5. Hafta Bilişsel ve sosyal gelişim
6. Hafta Öğrenmenin ilkeleri; klasik koşullanma
7. Hafta Öğrenmenin ilkeleri; edimsel koşullanma
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta İnsan öğrenmesi ve bellek
10. Hafta Düşünme ve problem çözme
11. Hafta Dil ve iletişim
12. Hafta Dürtüler ve güdülenme
13. Hafta Duygu, heyecan ve farkındalık
14. Hafta Duygu, heyecan ve farkındalık
Kaynaklar
• Psikolojiye Giriş / Rod Plotnik, Kaknüs Yayınları
• Psikolojiye Giriş / Daryl J. Bem, Edward E. Smith, Richard C. Atkinson, Rita L. Atkinson, Susan Nolen – Hoeksema, Arkadaş Yayınları
• Psikolojiye Giriş / Kemal Sayar, Dem Yayınları
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 4 5 5 4 3 40,60
PY2 4 0 0 0 0 40,60
PY3 3 4 3 3 3 40,60
PY4 4 5 4 4 4 40,60
PY5 5 5 5 5 5 40,60
PY6 3 3 3 3 3 40,60
PY7 3 3 3 3 3 40,60
PY8 3 3 3 3 3 40,60
PY9 3 3 3 3 3 40,60
PY10 3 3 3 3 3 40,60
PY11 4 4 4 4 4 40,60
PY12 3 3 3 3 3 40,60
PY13 4 4 4 4 4 40,60
PY14 4 4 4 4 4 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 14 2 28
Ödev 2 14 2 28
Final 1 2 2
Uygulama 13 1 13
Uygulama DS 13 2 26
Sınıf İçi Etkinlik 13 2 26
Toplam İş Yükü 125
Dersin AKTS Kredisi 5,0