Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İlkçağ Felsefesi I FLS101 1. Yarıyıl 3 + 0 3,0 6,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Aysun AYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı İlkçağ Felsefesi düşünürlerinin ve bu dönemdeki temel felsefi problemlerin ele alınması ve anlaşılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu derste Pre-Sokratik Filzoflar, Sokrates ve Platon’un görüşleri ele alınacaktır.
Ders Öğrenme Kazanımları - Felsefe disiplinin ortaya çıkışını anlama ve tartışma
- İlkçağ düşünürlerinin görüşlerini öğrenme
- İlkçağ’daki felsefi problem ve kavramları tartışma
- İlkçağ felsefesinin felsefe tarihindeki yerini kavrama
- İlkçağ felsefesinin felsefe tarihindeki etkilerini anlama
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Giriş
2. Hafta Antik Yunan’da Felsefenin Ortaya Çıkışı
3. Hafta Filozoflar: Thales-Anaksimandros-Anaksimenes
4. Hafta Filozoflar: Phytagoras-Ksenophanes- Herakleitos
5. Hafta Filozoflar: Parmenides-Elealı Zenon
6. Hafta Filozoflar: Empedokles- Anaksagoras
7. Hafta Filozoflar: Leukippos-Demokritos
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Sofistler ve Bilgi Problemi
10. Hafta Sokrates ve Ahlak Problemi
11. Hafta Platon ve temel görüşleri
12. Hafta Platon’un Erken Dönem Diyalogları ve Problemleri
13. Hafta Platon’un Olgunluk Dönemi Diyalogları ve Problemler
14. Hafta Platon’un Geç Dönem Diyalogları ve Problemler
15. Hafta Platon Felsefesinin Felsefe Tarihindeki Yeri ve Önemi
Kaynaklar
Arslan, Ahmet. (2016), İlkçağ Felsefe Tarihi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, istanbul.
Cevizci, Ahmet. (2000), İlkçağ Felsefesi Tarihi, Asa Yayınları, Bursa.
Platon. (2015), Diyaloglar, Remzi Kitabevi, İstanbul.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY1 5 0 0 0 0 0 -
PY2 5 0 0 0 0 0 -
PY3 4 0 0 0 0 0 -
PY4 4 0 0 0 0 0 -
PY5 3 0 0 0 0 0 -
PY6 4 0 0 0 0 0 -
PY7 4 0 0 0 0 0 -
PY8 4 0 0 0 0 0 -
PY9 4 0 0 0 0 0 -
PY10 3 0 0 0 0 0 -
PY11 2 0 0 0 0 0 -
PY12 4 0 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 1 30 30
Final 1 3 3
Uygulama DS 15 6 90
Sınıf İçi Etkinlik 14 3 42
Toplam İş Yükü 168
Dersin AKTS Kredisi 6,0