Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi I TRZ606 4 + 0 0,0 10,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı teze hazırlık
Dersin İçeriği tez yazma sürecinde gerekli bilgi ve becerilere yönelik pratikler
Ders Öğrenme Kazanımları - Bireysel çalışma özellikleri kazanabilecektir.
- Seçeceği bir konuda derinlemesine bilgi sahibi olabilecektir.
- Çalışmasını raporlayabilecektir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta tez konusu araştırması Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Ders Saati
2. Hafta tez konusu araştırması Araştırma Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
3. Hafta kaynak araştırma Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma
4. Hafta kaynak araştırma Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma
5. Hafta içindekiler kısmının hazırlanışı Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma
6. Hafta içindekiler kısmının hazırlanışı Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Araştırma
7. Hafta dipnotlar ve kaynakça Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Ders Saati
8. Hafta araştırma önerisinin yazılması Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Araştırma
9. Hafta araştırma önerisinin yazılması Araştırma Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
10. Hafta araştırma tasarımı Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati
11. Hafta araştırma tasarımı Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Ders Saati
12. Hafta araştırma tasarımı Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma
13. Hafta araştırma tasarımı Araştırma Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
14. Hafta araştırma tasarımı Araştırma Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer