Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Sosyal Bilimlerde İleri Araştırma Yöntemleri II TRZ602 3 + 0 3,0 10,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Muammer MESCİ
Dersi Verenler Prof. Dr. Muammer MESCİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders kapsamında öğrenciye araştırma yöntemleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Öğrencinin araştırma konusunu nasıl seçeceği, nelerin araştırma konusu olup olamayacağı bilgisini edinerek, araştırma hipotezlerini oluşturabilme bilgisine ve yetisine sahip olması amaçlanmıştır. Araştırmanın uygulama sürecinde veri toplamaya bağlı olarak nitel ve nicel araştırma ayrımının ve uygulama alanlarının neler olabileceği hakkında gerekli ayrımları ve özellikleri öğrencinin edinmesi düşünülmektedir.
Dersin İçeriği Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
Ders Öğrenme Kazanımları - Bilim ve onunla ilgili temel kavramları (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.) tanımlar
- Nitel ve nicel yöntemlerin dayandığı temel felsefeleri tanımlar ve bu iki yöntemin farklılıklarını fark eder.
- Nitel araştırma tasarımlarını tanır. Nitel araştırmada örneklem çeşitlerini tanır ve kendi alanına dair geliştirdiği problemden, nitel bir örneklem seçer.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Bilimsel araştırmaya ait temel kavramlar: Bilim, Bilimsel bilgi, olgu, kavram, prensip, yasa, hipotez, teori tanımlarının verilmesi. Araştırmanın ne olduğu ve araştırma süreci nasıl gerçekleştiğinin verilmesi.
2. Hafta Araştırma yöntemlerinin kökenleri ve tarihçesinin gözden geçirilmesi. Araştırmaya nasıl başlandığı ve araştırma sorularının nasıl geliştirilmesi gerektiğinin vurgulanması. Alan özgü problemler geliştirilmesinin sağlanması
3. Hafta Nitel araştırma desenlerinin tanıtılması ve bunların farklılıklarının verilmesi.
4. Hafta Nitel araştırma desenlerinin tanıtılması ve bunların farklılıklarının verilmesi.
5. Hafta Nitel araştırma desenlerinin tanıtılması ve bunların farklılıklarının verilmesi.
6. Hafta Nitel araştırma desenlerinin tanıtılması ve bunların farklılıklarının verilmesi.
7. Hafta arasınav
8. Hafta Nitel araştırmada örneklem çeşitlerinin tanıtılması ve alana özgü problemlerin nitel örneklemelerinin alınmasına dair örneklerin verilmesini sağlama.
9. Hafta Nitel araştırmada veri toplama yöntemlerinin (görüşme, gözlem, doküman incelemesi) tanıtılması ve alan özgü bir problem üzerinden görüşme soruları ve gözlem dokümanlarının geliştirilmesinin sağlanması.
10. Hafta Nitel araştırmalarda dolaylı veri toplama tekniklerinin tanıtılması
11. Hafta Nitel araştırmada veri analizinin nasıl gerçekleştiği konusunun gözden geçirilmesi
12. Hafta Örnek araştırma sunumu
13. Hafta Örnek araştırma sunumu
14. Hafta Örnek araştırma sunumu
Kaynaklar
Yıldırım, A.; H. Şimşek (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 5. Basım. Seçkin Yayıncılık: Ankara
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer