Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Sosyal Bilimlerde İleri Araştırma Yöntemleri I TRZ601 3 + 0 3,0 10,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Muammer MESCİ
Dersi Verenler Prof. Dr. Muammer MESCİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, bilimsel araştırmanın önemini açıklamak ve ileri nicel araştırma tekniklerinin uygulanmasını göstermektir. Bu ders temel olarak ampirik yaklaşımı, ölçüm sürecini ve istatistiksel tekniklerin veri analizi amacıyla kullanımını öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Ders, parametrik ve parametrik olmayan testler, tekrarlanan ve tekrarlanmayan ölçümlerle deneysel araştırmalar (ANOVA), korelasyon ve regresyon analizi, açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi, yapısal eşitlik modellemesi gibi veri analiz yöntemlerini içermektedir. Veri analizi amacıyla SPSS, PROCESS ve AMOS istatistik programlarını kullanılır. Dolayısıyla, öğrenciler SPSS, PROCESS ve AMOS programlarını kullanmayı öğreneceklerdir.
Ders Öğrenme Kazanımları - Nicel analiz tekniklerinin öğrenilmesi
- Araştırma problemine uygun yöntem belirlemesi yapabilme yetisi kazanma
- İşletme (organizasyon ve yönetim, örgüt davranış, pazarlama,finans, muhasebe, insan kaynakları, üretim teknolojisi, vb.) ve sosyal bilimleralanlarında geliştirilmiş bulunan çok sayıda kuram, model ve paradigmalarailişkin farklı bakış açılarını öğrenir, bu konularda çeşitli bilimsel toplantılardasunulan bilimsel çalışma ve araştırmaları değerlendirme, yorumlama ve eleştirme bilgi ve becerisi kazanır.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Araştırma sürecini anlama, ölçme, veri toplama ve anket tasarımı.
2. Hafta Örnekleme prosedürleri.
3. Hafta Formal istatistiksel testleri anlama.
4. Hafta SPSS ile parametrik ve parametrik olmayan testler.
5. Hafta Analysis of variance with SPSS
6. Hafta SPSS ile istatistiksel ilişkinin ölçülmesi.
7. Hafta SPSS ve PROSESS kullanarak regresyon analizi ile aracılık testi.
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta SPSS ve PROCESS kullanarak regresyon analizi ile moderasyon testi.
10. Hafta AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi
11. Hafta AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi
12. Hafta AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi
13. Hafta AMOS'ta Kullanıcı Tanımlı Tahminlerle Özel Dolaylı Etki Analizi.
14. Hafta AMOS'ta Kullanıcı Tanımlı Tahminlerle Özel Dolaylı Etki Analizi.
Kaynaklar
Cox, D.R.ve Snell, E.J. (1989),Applied Statistics: Principles And Exaples, Chapman And Hall.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 50 50
Ödev 1 1 25 25
Ödev 2 1 25 25
Final 1 55 55
Uygulama 2 50 100
Toplam İş Yükü 255
Dersin AKTS Kredisi 10,0