Öğretim Programı

Bologna Yılı
-1. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
TDE601 Seminer Evet Hayır 0 + 1 0 7,5
TDE602 Yeterlik Evet Hayır 0 + 0 0 10
TDE603 Tez Önerisi Evet Hayır 0 + 0 0 20
TDE604 Doktora Tezi I Evet Hayır 0 + 1 0 20
TDE605 Uzmanlık Alan Dersi I Evet Hayır 4 + 0 0 10
TDE606 Doktora Tezi II Evet Hayır 0 + 1 0 20
TDE607 Uzmanlık Alan Dersi II Evet Hayır 4 + 0 0 10
SECTRKDL Türk Dili Seçmeli Grubu Hayır Evet 0 + 0 12 30
TDE608 Doktora Tezi III Evet Hayır 0 + 1 0 20
TDE609 Uzmanlık Alan Dersi III Evet Hayır 4 + 0 0 10
TDE610 Doktora Tezi IV Evet Hayır 0 + 1 0 20
TDE611 Uzmanlık Alan Dersi IV Evet Hayır 4 + 0 0 10
TDE694 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Evet Evet 3 + 0 3 7,5
TDE677 11. Yüzyıl Metinlerini İnceleme Evet Evet 3 + 0 0 7,5
TDE676 Altay Teorisi Evet Evet 3 + 0 3 7,5
TDE675 Kağıda Yazılı Runik Metinler Evet Evet 3 + 0 3 7,5
TDE674 Taşa Yazılı Runik Metinler Evet Evet 3 + 0 3 7,5
TDE678 Kuzeydoğu Türkçesi Metinlerini İnceleme Evet Evet 3 + 0 3 7,5
TDE670 Türkolojinin Meseleleri Evet Evet 3 + 0 3 7,5
TDE672 Türk Dilinin Tarihî Morfolojisi Evet Evet 3 + 0 3 7,5
TDE671 Türk Dilinin Tarihi Ses Bilgisi Evet Evet 3 + 0 3 7,5
TDE673 Oğuz Türkçesinin Gelişimi Evet Evet 3 + 0 3 7,5
-1. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
Toplam : 39 262,5
1. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
1. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
TDE618 Metin Yorumlama Yöntemleri Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE621 Klasik Türk Edebiyatında Nazire Geleneği Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE625 Klasik Türk Edebiyatında Şiir ve Şair Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE626 Yeni Türk Edebiyatında Tenkit I Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE627 Yeni Türk Edebiyatında Tenkit II Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE628 Yeni Türk Edebiyatında Fikir Akımları Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE629 Yeni Türk Edebiyatında Hikâye I Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE630 Yeni Türk Edebiyatında Hikâye II Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE631 Yeni Türk Edebiyatında Roman I Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE632 Yeni Türk Edebiyatında Roman II Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE633 Yeni Türk Edebiyatında Tiyatro I Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE634 Yeni Türk Edebiyatında Tiyatro II Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE636 Şiir Tahlilleri Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE637 Hikâye Tahlilleri Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE638 Edebiyat Kuramları ve Eleştiri I Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE639 Edebiyat Kuramları ve Eleştiri II Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE640 Türk Edebiyatında Modernizm ve Postmodernizm Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE641 Türk Romanı ve Toplumsal Değişim Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE642 Yeni Türk Edebiyatında Anı, Günce ve Mektuplar Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE643 Karşılaştırmalı Türk Romanı Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE644 Karşılaştırmalı Türk Hikâyesi Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE645 Karşılaştırmalı Türk Şiiri Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE646 Türk Romanında Kadın Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE647 Yeni Türk Edebiyatı’nda Şiir I Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE648 Yeni Türk Edebiyatı’nda Şiir II Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE649 Yeni Türk Şiirinde Poetikalar Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE650 Yeni Türk Şiirinde Üslup İncelemeleri Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE651 Yeni Türk Edebiyatında Batı Tesiri I Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE652 Yeni Türk Edebiyatında Batı Tesiri II Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE653 Yeni Türk Edebiyatında Gazete ve Dergicilik I Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE654 Yeni Türk Edebiyatında Gazete ve Dergicilik II Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE655 Yeni Türk Edebiyatında Kaynaklar I Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE656 Yeni Türk Edebiyatında Kaynaklar II Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE657 Edebiyat ve Psikanaliz I Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE658 Edebiyat ve Psikanaliz II Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE659 Çocuk ve Edebiyat I Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE660 Çocuk ve Edebiyat II Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE661 Estetik Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE662 Balkanlarda Çağdaş Türk Edebiyatları Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE663 Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatları Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE664 Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı Metinleri Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE665 Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı Metinlerinde Fikir Akımları Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE666 Edebiyat ve Toplum Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE667 1980 Sonrası Türk Romanı Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE668 Karşılaştırmalı Edebiyat Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE669 Edebiyat Sosyolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE688 Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE689 Divan-ı Lügat-it Türk Araştırmaları Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE690 Eski Türk Edebiyatında Edebi Mektepler Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE686 Masal İnceleme Yöntemleri Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE635 Roman Tahlilleri Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE620 Metinlerarasılık ve Karşılaştırmalı Edebiyat Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE623 Klasik Türk Edebiyatına Yeni Yaklaşımlar Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE622 Türkçe Şuara Tezkireleri Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE691 Eski Türk Edebiyatında Sosyal Çevre Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE612 Klasik Metinlerin Kültürel Kaynakları Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE616 Klasik Türk Edebiyatında Tarzlar Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE613 Klasik Türk Edebiyatında Kavramlar Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE614 Klasik Türk Edebiyatında Nazım Türleri Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE615 Klasik Türk Edebiyatında Nesir Türleri Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE692 Klasik Türk Edebiyatında Şiir-Müzik İlişkileri Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE693 Klasik Türk Edebiyatında Varlık Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE624 Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TDE695 Metin Tamiri Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
Toplam : 0 0