Öğretim Programı

Bologna Yılı
-1. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
İHH501 İç Hastalıkları Hemşireliği I Evet Evet 3 + 6 6 10
İHH502 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Evet Evet 3 + 1 4 4
İHH503 Fizyopatoloji Evet Evet 2 + 0 2 4
İHH504 İç Hastalıkları Hemşireliği II Evet Evet 3 + 6 6 10
İHH505 Seminer Evet Evet 0 + 1 0 8
İHH510 Uzmanlık Alan Dersi Evet Evet 4 + 0 0 10
İHH511 Tez Çalışması Evet Evet 0 + 1 0 20
İHH900 İç Hastalıkları Hemşireliği YL Seçmeli Dersler Hayır Evet 0 + 0 0 0
İHH531 Tamamlayıcı ve Bütünleşik Sağlık Uygulamaları ile Fonksiyonel Tıp Evet Hayır 2 + 0 2 4
-1. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
Toplam : 20 70
1. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
1. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
İHH526 Bilimsel Yazmaya Giriş Hayır Evet 2 + 0 2 4
İHH529 Sağlık Hizmetlerinde İletişim Hayır Evet 2 + 0 2 4
İHH528 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İHH522 Diyabet ve Metabolizma Hemşireliği Hayır Evet 2 + 0 2 4
İHH524 Evde Bakım Hemşireliği Hayır Evet 2 + 0 2 4
İHH523 Yoğun Bakım Hemşireliği Hayır Evet 2 + 0 2 4
İHH527 Sağlık Politikaları Hayır Evet 2 + 0 2 4
İHH530 Hemşirelik ve Etik Hayır Evet 2 + 0 2 4
İHH525 Biyoistatistik Hayır Evet 2 + 0 2 4
İHH521 Geriatri Hemşireliği Hayır Evet 2 + 0 2 4
İHH520 Onkoloji Hemşireliği Hayır Evet 2 + 0 2 4
Toplam : 0 0