Öğretim Programı

Bologna Yılı
-1. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
TİB501 Bilim Etiği ve Araştırma Yöntemleri Evet Evet 3 + 0 3 6
TİB507 Tefsir Metinleri Evet Evet 3 + 0 3 6
TİB518 Hadis Metinleri Evet Evet 3 + 0 3 6
TİB526 İslam Hukuku Metinleri Evet Evet 3 + 0 3 6
TİB527 Klasik ve Çağdaş Kelam Metinleri Evet Evet 3 + 0 3 6
TİB544 Proje Evet Hayır 0 + 3 0 30
TİBSEC Temel İslam Bilimleri Seçmeli Dersler Hayır Evet 12 + 0 12 24
TİB562 Arapça Klasik Metinler Evet Evet 3 + 0 3 6
-1. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
Toplam : 30 90
1. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
1. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
TİB502 Seminer Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB508 Kur'an Tarihi Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB509 Kur'an Kıssaları Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB510 Konulu Meal/Tefsir Dersleri Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB511 Kur'an Meali Okuma ve Anlama Yöntemleri Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB512 Sünnetin/Hadisin Dindeki Yeri Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB557 Kur’an-ı Anlama Yöntemleri Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB543 Kur’an Kavramları Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB554 İslam Mezhepler Tarihi Kaynakları Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB555 Klasik Tasavvuf Metinleri I Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB556 Klasik Tasavvuf Metinleri II Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB558 Tasavvuf Istılahları Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB559 Tasavvuf Tarihi Metodolojisi I Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB560 Tasavvuf Tarihi Metodolojisi II Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB548 Kur’an-ı Anlamada Çağdaş Yaklaşımlar Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB549 Fukahanın Hadis Metodolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB550 Osmanlı'da Tasavvuf Siyaset İlişkisi Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB551 Klasik Hukuk Metinleri Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB552 Tasavvuf Istılahları Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB553 Erken Dönem Kelamı Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB540 Arapçada Edebi Metinler Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB541 Güncel Arapça Metinler Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB542 Dini Metinler Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB545 İslam Kelamında Nübüvvet ve Mead Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB546 Selefiliğin Dini ve Tarihi Süreci ve Metodolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB547 İslam Düşüncesinde Tasavvuf Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB534 Günümüz İslam Mezhepleri Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB535 Tasavvufun Temel Kaynakları Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB536 Tasavvuf Hareketleri Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB537 Tasavvuf Metinleri Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB538 Tercüme Teknikleri Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB539 Arapça Öğretim Teknikleri Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB528 İtikadi İslam Mezhepleri Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB530 Kaynakları ve Konusu İtibariyle Kelam İlmi Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB531 Kelam Tarihi Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB532 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB533 İslam Mezhepleri Metodolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB520 Günümüz İslam Hukuku Problemleri Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB521 İslam Hukuk Felsefesi Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB522 İslam Hukuku Metodolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB523 Ahkam Ayetlerinin ve Hadislerinin Fıkhi Analizi Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB524 İslam Hukukunun Genel Esasları ve Bölümleri Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB513 Hadis İlminde Ravi Bilgisi Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB514 İslam Dünyasında Hadis Tartışmaları Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB515 Hadis Literatürü Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB516 Modern Dönem Hadis Çalışmaları Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB517 Hadis Tahrici ve Tenkidi Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB519 İslam Hukuku Literatürü Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB529 Günümüz Kelam Problemleri Hayır Evet 3 + 0 3 6
TİB525 İslam Hukuk Tarihi Hayır Evet 3 + 0 3 6
Toplam : 0 0