Öğretim Programı

Bologna Yılı
1. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
GKZ101 Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi I Evet Evet 2 + 0 2 3
GKZ105 Yabancı Dil I Evet Evet 2 + 0 2 3
GKZ103 Türk Dili I Evet Evet 3 + 0 3 3
GKZ107 Bilişim Teknolojileri Evet Evet 3 + 0 3 3
İÖZ103 Okuma Becerileri 1 Evet Evet 3 + 0 2 3
İÖZ101 Dinleme ve Sesletim 1 Evet Evet 3 + 0 2 3
İÖZ109 Bağlamsal Dilbilgisi 1 Evet Evet 2 + 0 2 2
MBZ101 Öğretmenlik Mesleğine Giriş Evet Evet 2 + 0 2 3
MBZ103 Eğitim Sosyolojisi Evet Evet 2 + 0 2 3
İÖZ105 Yazma Becerileri 1 Evet Evet 2 + 0 2 2
İÖZ107 Sözlü İletişim Becerileri 1 Evet Evet 2 + 0 2 2
1. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
Toplam : 24 30
2. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
GKZ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Evet Evet 2 + 0 2 3
GKZ106 Yabancı Dil II Evet Evet 2 + 0 2 3
İÖZ106 Yazma Becerileri 2 Evet Evet 2 + 0 2 3
İÖZ102 Dinleme ve Sesletim 2 Evet Evet 3 + 0 3 3
İÖZ108 Sözlü İletişim Becerileri 2 Evet Evet 3 + 0 3 3
KRP102 Kariyer Planlama Evet Evet 1 + 0 1 2
MBZ108 Eğitim Psikolojisi Evet Evet 2 + 0 2 3
MBZ106 Eğitim Felsefesi Evet Evet 2 + 0 2 3
GKZ104 Türk Dili II Evet Evet 3 + 0 3 3
İÖZ104 Okuma Becerileri 2 Evet Evet 3 + 0 3 3
İÖZ110 Bağlamsal Dilbilgisi 2 Evet Evet 2 + 0 2 3
2. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
Toplam : 25 32
3. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
İNÖ201 İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Evet Evet 2 + 0 2 3
İNÖ203 İngiliz Edebiyatı 1 Evet Evet 2 + 0 2 4
İNÖ205 Dilbilimi 1 Evet Evet 2 + 0 2 3
İNÖ207 Eleştirel Okuma ve Yazma Evet Evet 2 + 0 2 3
İSAE299 Seçmeli 1 Hayır Evet 2 + 0 2 4
MB201 Öğretim Teknolojileri Evet Evet 2 + 0 2 3
MB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Evet Evet 2 + 0 2 3
SGK299 Seçmeli 1 Hayır Evet 2 + 0 2 3
SMB299 Seçmeli 1 Hayır Evet 2 + 0 2 4
3. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
İSAE11 Sosyodilbilim ve Dil Öğretimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE04 İngilizce Ders Kitabı İncelemesi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE06 İngilizce Öğretiminde Materyal Tasarımı Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE13 Tümleşik Dil Becerilerinin Öğretimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE07 İngilizce Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE02 Dünya İngilizceleri ve Kültür Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE05 İngilizce Öğretiminde Drama Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE01 Dil ve Toplum Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE03 Edimbilimi ve Dil Öğretimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE08 İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE09 Kitle İletişiminde İngilizce Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE10 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE12 Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SGK05 Ekonomi ve Girişimcilik Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK06 Geleneksel Türk El Sanatları Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK03 Bilim Tarihi ve Felsefesi Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK07 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Hayır Evet 2 + 2 0 3
SGK08 İnsan İlişkileri ve İletişim Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK09 Kariyer Planlama ve Geliştirme Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK10 Kültür ve Dil Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK11 Mesleki İngilizce Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK01 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK02 Beslenme ve Sağlık Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK04 Bilim ve Araştırma Etiği Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK12 Sanat ve Estetik Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK13 Türk Halk Oyunları Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK14 Türk İşaret Dili Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK15 Türk Musikisi Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK16 Türk Sanatı Tarihi Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK17 Medya Okuryazarlığı Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK18 Türk Kültür Coğrafyası Hayır Evet 2 + 0 2 3
SMB20 Karakter ve Değer Eğitimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB09 Eleştirel ve Analitik Düşünme Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB12 Mikro Öğretim Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB03 Eğitim Antropolojisi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB05 Eğitimde Drama Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB22 Öğrenme Güçlüğü Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB21 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB19 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB18 Çocuk Psikolojisi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB17 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB16 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB15 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB14 Okul Dışı Öğrenme Ortamları Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB13 Müze Eğitimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB11 Karşılaştırmalı Eğitim Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB10 Kapsayıcı Eğitim Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB08 Eğitimde Proje Hazırlama Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB07 Eğitimde Program Geliştirme Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB06 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB02 Eğitim Hukuku Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB04 Eğitim Tarihi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB01 Açık ve Uzaktan Öğrenme Hayır Evet 2 + 0 2 4
Toplam : 18 30
4. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
İNÖ202 İngilizce Öğretim Programları Evet Evet 2 + 0 2 3
İNÖ204 İngiliz Edebiyatı 2 Evet Evet 2 + 0 2 4
İNÖ206 Dilbilimi 2 Evet Evet 2 + 0 2 3
İNÖ208 Dil Edinimi Evet Evet 2 + 0 2 3
İSAE298 Seçmeli 2 Hayır Evet 2 + 0 2 4
MB202 Türk Eğitim Tarihi Evet Evet 2 + 0 2 3
MB204 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Evet Evet 2 + 0 2 3
SGK298 Seçmeli 2 Hayır Evet 2 + 0 2 3
SMB298 Seçmeli 2 Hayır Evet 2 + 0 2 4
4. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
İSAE01 Dil ve Toplum Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE02 Dünya İngilizceleri ve Kültür Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE04 İngilizce Ders Kitabı İncelemesi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE05 İngilizce Öğretiminde Drama Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE06 İngilizce Öğretiminde Materyal Tasarımı Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE07 İngilizce Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE08 İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE03 Edimbilimi ve Dil Öğretimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE09 Kitle İletişiminde İngilizce Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE10 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE11 Sosyodilbilim ve Dil Öğretimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE12 Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE13 Tümleşik Dil Becerilerinin Öğretimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SGK01 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK02 Beslenme ve Sağlık Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK03 Bilim Tarihi ve Felsefesi Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK04 Bilim ve Araştırma Etiği Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK05 Ekonomi ve Girişimcilik Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK06 Geleneksel Türk El Sanatları Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK07 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK08 İnsan İlişkileri ve İletişim Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK09 Kariyer Planlama ve Geliştirme Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK10 Kültür ve Dil Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK11 Mesleki İngilizce Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK12 Sanat ve Estetik Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK13 Türk Halk Oyunları Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK14 Türk İşaret Dili Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK16 Türk Sanatı Tarihi Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK17 Medya Okuryazarlığı Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK18 Türk Kültür Coğrafyası Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK15 Türk Musikisi Hayır Evet 2 + 0 2 3
SMB01 Açık ve Uzaktan Öğrenme Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB03 Eğitim Antropolojisi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB04 Eğitim Tarihi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB05 Eğitimde Drama Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB06 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB02 Eğitim Hukuku Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB07 Eğitimde Program Geliştirme Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB08 Eğitimde Proje Hazırlama Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB09 Eleştirel ve Analitik Düşünme Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB10 Kapsayıcı Eğitim Hayır Evet 0 + 0 0 0
SMB11 Karşılaştırmalı Eğitim Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB13 Müze Eğitimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB12 Mikro Öğretim Hayır Evet 0 + 0 0 0
SMB14 Okul Dışı Öğrenme Ortamları Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB15 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB16 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB17 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB18 Çocuk Psikolojisi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB19 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB20 Karakter ve Değer Eğitimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB21 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB22 Öğrenme Güçlüğü Hayır Evet 2 + 0 2 4
Toplam : 18 30
5. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
İNÖ301 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 1 Evet Evet 3 + 0 3 5
İNÖ303 İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 1 Evet Evet 3 + 0 3 5
İNÖ305 Dil ve Edebiyat Öğretimi 1 Evet Evet 2 + 0 2 3
İSAE399 Seçmeli 3 Hayır Evet 2 + 0 2 4
MB301 Sınıf Yönetimi Evet Evet 2 + 0 2 3
MB303 Eğitimde Ahlâk ve Etik Evet Evet 2 + 0 2 3
SGK399 Seçmeli 3 Hayır Evet 2 + 0 2 3
SMB399 Seçmeli 3 Hayır Evet 2 + 0 2 4
5. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
İSAE11 Sosyodilbilim ve Dil Öğretimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE13 Tümleşik Dil Becerilerinin Öğretimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE07 İngilizce Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE05 İngilizce Öğretiminde Drama Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE02 Dünya İngilizceleri ve Kültür Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE06 İngilizce Öğretiminde Materyal Tasarımı Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE01 Dil ve Toplum Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE12 Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE10 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE09 Kitle İletişiminde İngilizce Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE08 İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE04 İngilizce Ders Kitabı İncelemesi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE03 Edimbilimi ve Dil Öğretimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SGK01 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK02 Beslenme ve Sağlık Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK03 Bilim Tarihi ve Felsefesi Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK04 Bilim ve Araştırma Etiği Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK05 Ekonomi ve Girişimcilik Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK06 Geleneksel Türk El Sanatları Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK07 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK08 İnsan İlişkileri ve İletişim Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK09 Kariyer Planlama ve Geliştirme Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK10 Kültür ve Dil Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK11 Mesleki İngilizce Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK12 Sanat ve Estetik Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK13 Türk Halk Oyunları Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK14 Türk İşaret Dili Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK15 Türk Musikisi Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK16 Türk Sanatı Tarihi Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK18 Türk Kültür Coğrafyası Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK17 Medya Okuryazarlığı Hayır Evet 2 + 0 2 3
SMB20 Karakter ve Değer Eğitimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB09 Eleştirel ve Analitik Düşünme Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB12 Mikro Öğretim Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB05 Eğitimde Drama Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB03 Eğitim Antropolojisi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB04 Eğitim Tarihi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB16 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB15 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB14 Okul Dışı Öğrenme Ortamları Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB22 Öğrenme Güçlüğü Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB21 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB19 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB18 Çocuk Psikolojisi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB17 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB13 Müze Eğitimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB11 Karşılaştırmalı Eğitim Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB10 Kapsayıcı Eğitim Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB08 Eğitimde Proje Hazırlama Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB07 Eğitimde Program Geliştirme Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB06 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB02 Eğitim Hukuku Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB01 Açık ve Uzaktan Öğrenme Hayır Evet 2 + 0 2 4
Toplam : 18 30
6. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
İNÖ302 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 2 Evet Evet 3 + 0 3 5
İNÖ304 İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 2 Evet Evet 3 + 0 3 5
İNÖ306 Dil ve Edebiyat Öğretimi 2 Evet Evet 2 + 0 2 3
İSAE398 Seçmeli 4 Hayır Evet 2 + 0 2 4
MB302 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Evet Evet 2 + 0 2 3
MB304 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Evet Evet 2 + 0 2 3
SGK398 Seçmeli 4 Hayır Evet 2 + 0 2 3
SMB398 Seçmeli 4 Hayır Evet 2 + 0 2 4
6. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
İSAE01 Dil ve Toplum Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE02 Dünya İngilizceleri ve Kültür Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE03 Edimbilimi ve Dil Öğretimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE04 İngilizce Ders Kitabı İncelemesi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE05 İngilizce Öğretiminde Drama Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE06 İngilizce Öğretiminde Materyal Tasarımı Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE07 İngilizce Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE08 İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE09 Kitle İletişiminde İngilizce Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE10 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE11 Sosyodilbilim ve Dil Öğretimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE12 Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE13 Tümleşik Dil Becerilerinin Öğretimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SGK01 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK02 Beslenme ve Sağlık Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK03 Bilim Tarihi ve Felsefesi Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK05 Ekonomi ve Girişimcilik Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK04 Bilim ve Araştırma Etiği Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK06 Geleneksel Türk El Sanatları Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK07 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK08 İnsan İlişkileri ve İletişim Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK11 Mesleki İngilizce Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK10 Kültür ve Dil Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK12 Sanat ve Estetik Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK09 Kariyer Planlama ve Geliştirme Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK13 Türk Halk Oyunları Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK14 Türk İşaret Dili Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK15 Türk Musikisi Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK16 Türk Sanatı Tarihi Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK17 Medya Okuryazarlığı Hayır Evet 2 + 0 2 3
SGK18 Türk Kültür Coğrafyası Hayır Evet 2 + 0 2 3
SMB01 Açık ve Uzaktan Öğrenme Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB02 Eğitim Hukuku Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB03 Eğitim Antropolojisi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB04 Eğitim Tarihi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB05 Eğitimde Drama Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB06 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB07 Eğitimde Program Geliştirme Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB08 Eğitimde Proje Hazırlama Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB09 Eleştirel ve Analitik Düşünme Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB10 Kapsayıcı Eğitim Hayır Evet 0 + 0 0 0
SMB11 Karşılaştırmalı Eğitim Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB12 Mikro Öğretim Hayır Evet 0 + 0 0 0
SMB13 Müze Eğitimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB14 Okul Dışı Öğrenme Ortamları Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB15 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB17 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB16 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB18 Çocuk Psikolojisi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB19 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB20 Karakter ve Değer Eğitimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB21 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB22 Öğrenme Güçlüğü Hayır Evet 2 + 0 2 4
Toplam : 18 30
7. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
GK401 Topluma Hizmet Uygulamaları Evet Evet 1 + 2 2 3
İNÖ401 İngilizce Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme Evet Evet 3 + 0 3 3
İNÖ403 Çeviri Evet Evet 3 + 0 3 3
İSAE499 Seçmeli 5 Hayır Evet 2 + 0 2 4
MB401 Öğretmenlik Uygulaması I Evet Evet 2 + 6 5 10
MB403 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Evet Evet 2 + 0 2 3
SMB499 Seçmeli 5 Hayır Evet 2 + 0 2 4
7. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
İSAE11 Sosyodilbilim ve Dil Öğretimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE13 Tümleşik Dil Becerilerinin Öğretimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE07 İngilizce Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE05 İngilizce Öğretiminde Drama Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE02 Dünya İngilizceleri ve Kültür Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE01 Dil ve Toplum Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE12 Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE09 Kitle İletişiminde İngilizce Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE03 Edimbilimi ve Dil Öğretimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE04 İngilizce Ders Kitabı İncelemesi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE06 İngilizce Öğretiminde Materyal Tasarımı Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE10 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE08 İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB20 Karakter ve Değer Eğitimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB09 Eleştirel ve Analitik Düşünme Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB03 Eğitim Antropolojisi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB15 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB13 Müze Eğitimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB10 Kapsayıcı Eğitim Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB22 Öğrenme Güçlüğü Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB21 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB19 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB18 Çocuk Psikolojisi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB17 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB16 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB14 Okul Dışı Öğrenme Ortamları Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB12 Mikro Öğretim Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB11 Karşılaştırmalı Eğitim Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB08 Eğitimde Proje Hazırlama Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB07 Eğitimde Program Geliştirme Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB06 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB05 Eğitimde Drama Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB04 Eğitim Tarihi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB02 Eğitim Hukuku Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB01 Açık ve Uzaktan Öğrenme Hayır Evet 2 + 0 2 4
Toplam : 19 30
8. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
İNÖ402 İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama Evet Evet 3 + 0 3 4
İSAE498 Seçmeli 6 Hayır Evet 2 + 0 2 4
MB402 Öğretmenlik Uygulaması II Evet Evet 2 + 6 5 15
MB404 Okullarda Rehberlik Evet Evet 2 + 0 2 3
SMB498 Seçmeli 6 Hayır Evet 2 + 0 2 4
8. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
İSAE13 Tümleşik Dil Becerilerinin Öğretimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE12 Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE11 Sosyodilbilim ve Dil Öğretimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE10 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE09 Kitle İletişiminde İngilizce Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE08 İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE06 İngilizce Öğretiminde Materyal Tasarımı Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE05 İngilizce Öğretiminde Drama Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE04 İngilizce Ders Kitabı İncelemesi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE03 Edimbilimi ve Dil Öğretimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE07 İngilizce Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE02 Dünya İngilizceleri ve Kültür Hayır Evet 2 + 0 2 4
İSAE01 Dil ve Toplum Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB22 Öğrenme Güçlüğü Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB21 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB20 Karakter ve Değer Eğitimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB19 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB18 Çocuk Psikolojisi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB17 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB16 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB14 Okul Dışı Öğrenme Ortamları Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB15 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB12 Mikro Öğretim Hayır Evet 0 + 0 0 0
SMB11 Karşılaştırmalı Eğitim Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB10 Kapsayıcı Eğitim Hayır Evet 0 + 0 0 0
SMB08 Eğitimde Proje Hazırlama Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB01 Açık ve Uzaktan Öğrenme Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB03 Eğitim Antropolojisi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB05 Eğitimde Drama Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB07 Eğitimde Program Geliştirme Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB04 Eğitim Tarihi Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB06 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB02 Eğitim Hukuku Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB09 Eleştirel ve Analitik Düşünme Hayır Evet 2 + 0 2 4
SMB13 Müze Eğitimi Hayır Evet 2 + 0 2 4
Toplam : 14 30