Öğretim Programı

Bologna Yılı
1. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
SOS101 Sosyolojiye Giriş I Evet Evet 3 + 0 3 6
TDB121 Türk Dili I Evet Evet 2 + 0 2 2
AIB101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Evet Evet 2 + 0 2 2
ING101 İngilizce I Evet Evet 2 + 0 2 2
SOS111 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I Evet Evet 2 + 0 2 2
SOS113 Ekonomi ve Toplum Evet Evet 3 + 0 3 5
SOS115 Psikolojiye Giriş I Evet Evet 4 + 0 4 5
SOS117 Felsefeye Giriş I Evet Evet 4 + 0 4 6
1. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
Toplam : 22 30
2. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
SOS102 Sosyolojiye Giriş II Evet Evet 3 + 0 3 6
TDB122 Türk Dili II Evet Evet 2 + 0 2 2
AIB102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Evet Evet 2 + 0 2 2
ING102 İngilizce II Evet Evet 2 + 0 2 2
SOS112 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı II Evet Evet 2 + 0 2 2
SOS114 Sosyal Antropoloji Evet Evet 3 + 0 3 5
SOS116 Psikolojiye Giriş II Evet Evet 4 + 0 4 5
SOS118 Felsefeye Giriş II Evet Evet 4 + 0 4 6
2. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
Toplam : 22 30
3. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
SOS201 Sosyoloji Tarihi I Evet Evet 3 + 0 3 5
SOS203 Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Evet Evet 3 + 0 3 5
SOS209 Klasik Mantık Evet Evet 4 + 0 4 6
SOSYOLOJİ 3. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU SOSYOLOJİ 3. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU Hayır Evet 6 + 0 6 6
SOS211 Sosyal Psikoloji I Evet Evet 4 + 0 4 4
SOS213 Felsefe Tarihi I Evet Evet 4 + 0 4 4
3. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
SOS237 Hukuk ve Toplum Hayır Evet 3 + 0 3 3
UNI101 Üniversite Seçmeli Hayır Evet 2 + 0 2 3
SOS243 Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 3
SOS239 Osmanlı Türkçesi I Hayır Evet 3 + 0 3 3
SOS241 Geçmişte ve Günümüzde Düzce Hayır Evet 3 + 0 3 3
SOS235 Kültür Sosyolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 3
SOS233 Kırsal Yapı Sorunları Hayır Evet 3 + 0 3 3
SOS247 Eleştirel Düşünme Hayır Evet 3 + 0 3 3
SOS245 Türkiye'de Düşünce Tarihi Hayır Evet 3 + 0 3 3
Toplam : 24 30
4. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
SOS202 Sosyoloji Tarihi II Evet Evet 3 + 0 3 5
SOSYOLOJİ 4. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU SOSYOLOJİ 4. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU Hayır Evet 6 + 0 6 6
SOS212 Bilimsel Araştırma Yöntemleri II Evet Evet 3 + 0 3 5
SOS214 Sosyal Psikoloji II Evet Evet 4 + 0 4 4
SOS216 Felsefe Tarihi II Evet Evet 4 + 0 4 4
SOS218 Sembolik Mantık Evet Evet 4 + 0 4 6
4. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
SOS238 Etnik Sosyoloji Hayır Evet 3 + 0 3 3
SOS240 Sosyal Politika Hayır Evet 3 + 0 3 3
SOS244 Aile Sosyolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 3
SOS242 Osmanlı Türkçesi II Hayır Evet 3 + 0 3 3
UNI101 Üniversite Seçmeli Hayır Evet 2 + 0 2 3
SOS234 Kent Sosyolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 3
SOS236 Eğitim Sosyolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 3
Toplam : 24 30
5. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
SOSYOLOJİ 5. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU SOSYOLOJİ 5. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU Hayır Evet 9 + 0 9 15
SOS311 Türkiye'de Sosyoloji Tarihi Evet Evet 3 + 0 3 5
SOS313 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı I Evet Evet 3 + 0 3 5
SOS315 Çağdaş Sosyoloji Teorileri I Evet Evet 3 + 0 3 5
5. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
SOS359 Kültür Tarihi Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS343 Spor Sosyolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS341 Sanat Sosyolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS347 Topluma Hizmet Uygulamaları Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS351 Girişimcilik I Hayır Evet 3 + 0 3 5
UNI101 Üniversite Seçmeli Hayır Evet 2 + 0 2 3
SOS355 Eğitim Psikolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS345 Sağlık Sosyolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS349 İş Sağlığı Güvenliği Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS339 Siyaset Sosyolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS337 Hukuk Sosyolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
Toplam : 18 30
6. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
SOSYOLOJİ 6. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU SOSYOLOJİ 6. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU Hayır Evet 9 + 0 9 15
SOS310 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı II Evet Evet 3 + 0 3 5
SOS312 Çağdaş Sosyoloji Teorileri II Evet Evet 3 + 0 3 5
SOS314 Göç Sosyolojisi Evet Evet 3 + 0 3 5
6. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
SOS346 Sosyal Tabakalaşma Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS354 Suç Sosyolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
UNI101 Üniversite Seçmeli Hayır Evet 2 + 0 2 3
SOS338 Dijital Medya ve Toplum Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS344 Ahlak Sosyolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS348 Din Sosyolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS350 Etkili ve Güzel Konuşma Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS352 Girişimcilik II Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS356 Ekonomi Sosyolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS342 Edebiyat Sosyolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS340 İnsan Hakları ve Yurttaşlık Hayır Evet 3 + 0 3 5
Toplam : 18 30
7. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
SOSYOLOJİ 7. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU SOSYOLOJİ 7. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU Hayır Evet 12 + 0 12 20
SOS411 Bitirme Tezi I Evet Evet 0 + 2 1 10
7. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
SOS435 Serbest Zamanlar Sosyolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
UNI101 Üniversite Seçmeli Hayır Evet 2 + 0 2 3
SOS455 Tez Yazım Teknikleri ve Veri Analizi Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS457 Feminist Teori Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS437 Endüstri Sosyolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS443 Turizm Sosyolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS445 Çevre ve Enerji Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS449 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS451 Güncel Felsefe I Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS453 Popüler Kültür Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS439 Çocuk İstismarı Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS441 Değişim Sosyolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS447 Sinema Sosyolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
Toplam : 13 30
8. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
SOSYOLOJİ 8. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU SOSYOLOJİ 8. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU Hayır Evet 0 + 0 12 20
SOS412 Bitirme Tezi II Evet Evet 0 + 2 1 10
8. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
SOS434 Şiddet Sosyolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS452 İş ve Meslek Sosyolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS450 Güncel Felsefe II Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS448 İletişim Sosyolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS444 Sosyal Medya ve Öğrenme Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS442 Bilgi Sosyolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS440 Gençlik Sosyolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS438 Küreselleşme ve Sosyoloji Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS436 Yaşlılık Sosyolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS456 Beden Sosyolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS454 Mekan Sosyolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
SOS446 Depremle Yaşamak Hayır Evet 3 + 0 3 5
Toplam : 13 30