Öğretim Programı

Bologna Yılı
1. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
AIB101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Evet Evet 2 + 0 2 2
ING101 Yabancı Dil I Evet Evet 2 + 0 2 2
PSİ101 Psikolojiye Giriş I Evet Evet 3 + 0 3 6
PSİ103 İstatistik I Evet Evet 2 + 2 3 7
PSİ105 Sosyolojiye Giriş Evet Evet 3 + 0 3 5
PSİ107 Eleştirel Düşünme Evet Evet 3 + 0 3 4
PSİ111 Temel Bilgi teknolojileri Kullanımı I Evet Evet 2 + 0 2 2
TDB121 Türk Dili I Evet Evet 2 + 0 2 2
1. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
Toplam : 20 30
2. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
AIB102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Evet Evet 2 + 0 2 2
ING102 Yabancı Dil II Evet Evet 2 + 0 2 2
PSİ102 Psikolojiye Giriş II Evet Evet 3 + 0 3 6
PSİ104 İstatistik II Evet Evet 2 + 2 3 7
PSİ106 Felsefeye Giriş Evet Evet 3 + 0 3 5
PSİ108 Ekonomi ve Toplum Evet Evet 3 + 0 3 4
PSİ112 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı II Evet Evet 2 + 0 2 2
TDB122 Türk Dili II Evet Evet 2 + 0 2 2
KRP102 Kariyer Planlama Evet Evet 1 + 0 1 2
2. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
Toplam : 21 32
3. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
Psikoloji Seçmeli Dersler Alan İçi - Alan Dışı Seçmeli Ders Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ201 Bilişsel Psikoloji I Evet Evet 3 + 0 3 6
PSİ203 Gelişim Psikolojisi I Evet Evet 3 + 0 3 6
PSİ205 Sosyal Psikoloji I Evet Evet 3 + 0 3 6
PSİ207 Araştırma Yöntemleri I Evet Evet 3 + 0 3 7
3. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
PSİ229 Sağlık Psikolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ223 Evrimsel Psikoloji Hayır Evet 0 + 0 3 5
PSİ225 İnsan Hakları Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ221 Psikoloji ve Sinema Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ227 Kent sosyolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
UNI101 Üniversite Seçmeli Hayır Evet 3 + 0 3 5
Toplam : 15 30
4. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
Psikoloji Seçmeli Dersler Alan İçi - Alan Dışı Seçmeli Ders Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ202 Bilişsel Psikoloji II Evet Evet 3 + 0 3 6
PSİ204 Gelişim Psikolojisi II Evet Evet 3 + 0 3 6
PSİ206 Sosyal Psikoloji II Evet Evet 3 + 0 3 6
PSİ208 Araştırma Yöntemleri II Evet Evet 3 + 0 3 7
4. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
PSİ226 İletişim Psikolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ222 Mitoloji Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ224 Kültür ve İnsanlık tarihi Hayır Evet 3 + 0 3 5
UNI101 Üniversite Seçmeli Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ220 Stres Yönetimi Hayır Evet 3 + 0 3 5
Toplam : 15 30
5. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
Psikoloji Seçmeli Dersler Alan İçi - Alan Dışı Seçmeli Ders Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ Alan İçi Seçmeli Ders Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ301 Psikopatoloji I Evet Evet 3 + 0 3 7
PSİ303 Fizyolojik Psikoloji Evet Evet 3 + 0 3 6
5. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
UNI101 Üniversite Seçmeli Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ333 Kültür Sosyolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ324 Deneysel Psikoloji Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ433 Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ327 Davranış Analizi Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ329 Aile ve Gelişim Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ321 Ahlak Psikolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ325 Kültürlerarası Psikoloji Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ331 Grup Süreçleri Hayır Evet 3 + 0 3 5
Toplam : 12 23
6. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
Psikoloji Seçmeli Dersler Alan İçi - Alan Dışı Seçmeli Ders Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ Alan İçi Seçmeli Ders Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ302 Psikopatoloji II Evet Evet 3 + 0 3 7
PSİ304 Ölçme ve Değerlendirme Evet Evet 3 + 0 3 6
PSİ306 Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi Evet Evet 3 + 0 3 6
6. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
UNI101 Üniversite Seçmeli Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ323 Adli Psikoloji Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ320 Eğitim Psikolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ326 Psikofarmakoloji Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ330 Bağımlılık ve Psikoloji Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ322 Tutumlar ve Tutum Değişimi Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ328 Spor Psikolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ332 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
Toplam : 15 29
7. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
PSİ305 Klinik Psikoloji Evet Evet 3 + 0 3 6
Psikoloji Seçmeli Dersler Alan İçi - Alan Dışı Seçmeli Ders Hayır Evet 6 + 0 6 10
PSİ Alan İçi Seçmeli Ders Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ403 Psikoloji Tarihi Evet Evet 2 + 0 2 3
7. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
UNI101 Üniversite Seçmeli Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ421 Bitirme Tezi I Hayır Evet 0 + 2 1 5
PSİ425 Alan Uygulamaları Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ431 Suç Sosyolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ441 Bellek Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ443 Nitel Araştırma Yöntemleri Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ427 Klinik Psikolojide Seçme Konular I Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ429 Çocuk Psikopatolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ435 Bilişsel Psikolojide Seçme Konular I Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ437 Sosyal Psikolojide Seçme Konular I Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ439 Psikanalitik Kuramlar Hayır Evet 3 + 0 3 5
Toplam : 14 24
8. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
Psikoloji Seçmeli Dersler Alan İçi - Alan Dışı Seçmeli Ders Hayır Evet 6 + 0 6 10
PSİ Alan İçi Seçmeli Ders Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ402 Psikolojide Etik İlkeler Evet Evet 3 + 0 3 7
PSİ404 Gözlem ve Görüşme Teknikleri Evet Evet 1 + 2 2 8
8. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
UNI101 Üniversite Seçmeli Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ422 Bitirme Tezi II Hayır Evet 0 + 2 1 5
PSİ428 Klinik Psikolojide Seçme Konular II Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ430 Trafik Psikolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ434 Psikolojik Testler Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ436 Bilişsel Psikolojide Seçme Konular II Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ438 Sosyal Psikolojide Seçme Konular II Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ440 Felsefe ve Sanat Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ442 Endüstri Psikolojisinde Seçme Konular Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ444 Feminist Felsefe Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ424 Çevre Psikolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
PSİ426 Siyaset Psikolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 5
Toplam : 14 30